Kód CZ

Desná

Kaple sv.Petra a Pavla

z.r.1839 2) při silnici,empírová z r. 1839. Obdélná s osmibokou vížkou, členěna na nárožích římsovými pilastry, okna lunetová. Sklenuta kopulí, v závěru pásem valené klenby.Pseudobarokní tabernákl z 19.stol,nad ním současný obraz. a)

 

 

Kamenný kříž

 

Kamenný kříž

 

Památník padlým

 

Škola

U silnice vedle kaple

 

 

Mlýn

katastr.mapa

 

Rychta

Č.p.2

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Desná

Historie obce

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 507

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.obecdesna.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) obecdesna.cz (18.2.2012)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.2.2012