Kód CZ

Chotovice

Kostel sv.Prokopa >>

Již ve 14.stol farní.

 

Hřbitov

U kostela

 

Kamenný kříž

Na návsi 1890

Nápis vpředu: Chce-li kdo / za mnou přijíti, / zapři sebe sám, / a vezmi kříž / svůj a následuj / mne.Nat. 16.24.

Nápis vzadu: Ke cti a / chvále Boží / postaveno / L.P.

návsi – na „Hlavátkách“. Věnoval jej v roce 1890 výměnkář Václav Jůza č.58 na výměře 4 sáhů se základním kapitálem 20 zlatých. Tolik z obecní kroniky. Opravu provedl restaurátor Luděk Špatenka z Vysokého Mýta. Kříž musel být celý rozebrán, vyčištěn a opraven.

 

Památník padlým

Před budovou školy byl 24. května 1920 slavnostně odhalen pomník padlých z 1. světové války. Tímto aktem byla uctěna památka 13 občanů, kteří položili své životy na bojištích v Rusku a Itálii

 

Usedlost

Na návsi

 

 

Usedlost

Na návsi

 

Usedlost

Na návsi

 

Hostinec

J.Kusýko, na návsi, odpudivě upraven, přestavba po r.2008, kdy obnoven venkovský vzhled

 

Škola

Obecní úřad, V roce 1905 byla postavena jednotřídní obecná škola za obnos 23.474,28 korun. Jak je psáno v kronice: „…dne 19. září 1905 byla komisionelně schválena a účelu svému odevzdána“. Prvním řídícím učitelem byl pan Václav Mareš, který zde působil do roku 1924. Do školy chodilo až 60 dětí. Počet však postupně klesal až do roku 1963, kdy škola v Chotovicích byla zrušena. Děti začaly chodit do školy v Makově. Ve vedení školy se zde vystřídalo celkem 9 učitelů. Bývalá třída začala sloužit pro kulturní akce: schůze, přednášky, a od 26. 12. 1964 zde zahájilo provoz kino, které bylo v provozu do roku 1986.

Za sto let existence budovy musela být vyměněna tašková krytina za krytinu plechovou, v bytě byly sníženy stropy, vyměněna venkovní okna a v roce 1991 byly v zadním traktu budovy přistavěny dvě místnosti pro potřeby obecního úřadu.

  

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Chotovice
Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

321 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.chotovice.info

 

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)     E.Poche, Umělecké památky Čech

3)     Soupis památek u.a h. v král.českém

4)     Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A)       www.chotovice.info

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.2.2012