Orličky

(Worlicka, Adlerdorfel)

Kostel sv.J.Nepomuckého 2) A)

1775-8, barokní, základní kámen byl položen 18.září 1775. Zasloužil se o to Jan Jindřich Schlesinger, knížecí purkrabí na panství opavské a krnovském ve Slezku. Na stavbě se pilně pracovalo, a tak 15.září 1777 byl na dohotovené věži slavnostně vztyčen kříž s věžní kopulí. Dne 11.října 1778 byl kostel dokončen a slavnostně vysvěcen.

 

Fara  A)

roubená budova, postavená na kamenných základech s klenutým podsklepením.

 

Hřbitov  A)

 

Socha Kalvárie 2)

1775, na dolním okraji obce

 

Socha sv.J.Nepomuckého 2) B)

1785, při cestě do Jablonného

 

 

Socha Kalvárie 2)

1834, při cestě do Jablonného

 

Socha Nejsv.Trojice 2) B)

Pol.19.stol., při cestě do Jablonného

 

 

Železný kříž 2)

Před vchodem na hřbitov, 1812

 

Kamenný kříž 2) B)

Nad obcí pod Suchým vrchem

 

Jubilejní kámen B)

Jubilejní pamětní kámen ke 40. a 50. výročí vlády knížete Jana II. z Lichtenštejnu

 

Hraniční kámen B)

Hraniční kámen - troják - z pomezí Lichtenštejnského a Althanského panství z roku 1723

 

Pošta A)

1899

 

Škola A)

otevřena dne 3. listopadu 1903

 

Chalupa A)

 

Chalupa A)

 

Chalupa A)

 

Chalupa A)

 

Dům A)

S pavlačí, pod kostelem

 

Chalupa B)

 

Chalupa B)

 

Chalupa B)

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Lanškroun

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Množství roubených domů

Obec Orličky vznikla pravděpodobně kolonizací za českého krále Přemysla Otakara II., který zdejší pohraniční lesy osídloval Němci, povolanými z Franků a Nizozemí. Existují i zmínky o dřevařské osadě.

Avšak blízkost českých obcí Bystřec, Jablonné nad Orlicí a Jamné nad Orlicí měla velký podíl na budování a životě zdejší obce .

V nejvýše položené části obce bývala údajně sklárna. Tím, že sklárna potřebovala k výrobě mnoho dřeva na otop, nastalo mýcení lesů a první usedlíci získávali tak další lány pro svá nová sídla.

Původní jméno německy Worlicka /od roku 1913 – 1924 Adlerdorfel/, Vorlička, Orlička a dnešní Orličky má svůj původ od potoka, který protéká obcí Orlička – Adlersbach /Orlické hory – Adlergebirge/.

Především zde našli obživu drvaři, ruční tkalci a natahovaly se kartáče. Drsné podmínky tohoto kraje nepřinášely mnoho obživy. Mnoho mužů odcházelo za prací až ku Praze. Domů se vraceli jen o velkých svátcích. Jezdilo se též na žně na Hanou a do Rakous. Kolem roku 1890 se odstěhovalo mnoho rodin do průmyslového Německa. V dvacátých letech 19. stol. se odstěhoval z obce pan J. Schlesinger, jehož syn se stal později presidentem Deutsche Bank v Německu.

Pak již započal příliv českého obyvatelstva do zdejší obce.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 762 59% N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2006

 239

 

 

www.obecorlicky.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)  E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A) obecorlicky.cz (6.11.2013)

B) fotomapy.cz (6.11.2013)

 

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.11.2013