Oldřichovice

(Dreihöf)

Socha Bičovaného Krista 2)

1737 s plnou balustrádou s reliéfními kuželkami

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Ústí nad Orlicí

1961 Okres

Část Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 179

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)  E.Poche, Umělecké památky Čech (Ústí nad Orlicí)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.11.2013