Bystřec

Kostel sv.Jakuba staršího (farní)

Až po r.1351, 1779 dřevěný, přistavěna kamenná věž, 1827-32 dnešní kostel, Dnešní empírový z l. 1827 - 37. Jednolodní, orientovaný, s věží na západní straně, zvýšenou 1898, a obdélníkovým presbytářem. Sklenuto plackami oddělenými pásy. Hlavní oltář s obrazem sv. Jakuba od Zimmermanna, boční oltář P. Marie ze zbytků staršího oltáře Immaculaty z pol. 18. stol. oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava z 1. pol. 19. stol., s obrazy světců od J. Vorlička.

Kazatelna a varhany z 1. pol. 19. stol., zpovědnice z 2. pol. 18. stol., dřevěný krucifix z 2. pol. 18. stol., obrazy křížové cesty z r. 1832 od J. a V. Vorlička, kamenný krucifix u hřbitovního vchodu, 1778.

Roku 1898 byla věž kostela prodloužena do dnešní délky a podoby. Zvon sv. Jakuba je z roku 1585 se znakem Perštýnů. V roce 1972 byla věž kostela nově pokryta měděným plechem a byla provedena nová fasáda věže. Obec při této příležitosti zajistila výměnu hodinových číselníků na věži za světelné hodiny.11. 7. 1992 farnost pořídila nový zvon „Sv. Anežko, oroduj za nás". 16. 10. 1993 byl posvěcen a zavěšen třetí zvon s nápisem „Svatý Václave, nedej zahynouti nám". A)

http://lh6.ggpht.com/-cxGrjLgTMEA/Tk0SRnVG_2I/AAAAAAAABK4/iCe3sfLZcaI/P1010121.JPG?imgmax=1000

 

Fara

Zmodernizovaná

 

Hřbitov

Kolem kostela, fragmenty náhrobků z roku 1800

 

Kaple N. Trojice

U cesty k Jablonnému, ze zač. 18. stol. Barokní, čtvercového půdorysu s poloválcovým závěrem a trojúhelníkovým štítem, sklenuto plackou. Oltářní sousoší: Socha sv. Jana Nepomuckého, 1812

 

Socha sv.J.Nepomuckého

Pod kostelem proti škole, 1812

 

Socha Nejsv.Trojice

Za vesnicí k Výprachticím, pol.19.stol.

 

Kamenný kříž

Vedle vstupu na hřbitov, 1778

 

Kamenný kříž

„Na Šumavě“, 1772, kříž novější

 

Kamenný kříž

„V Bystříčku“, proti Petříkovu mlýnu, 1807

 

Železný kříž A)

U památné lípy

http://lh3.ggpht.com/-TaoQO9QwAS4/R9ENbLcNBCI/AAAAAAAAALk/wMfVaEfjkhk/Dub-Torzo.jpg?imgmax=1000

 

Památník padlým

Nedaleko kostela

 

Petříkův mlýn

V dolní části obce

 

Mlýn

Ve středu obce

 

Tvrziště 2) B)

Se čtyřhranným příkopem, bez písemných dokladů,

Tvrziště okrouhlého tvaru dokola obklopené vodním příkopem, který byl v minulosti napájen nedalekým potokem. V letech 1964 a 1965 byla plocha tvrziště srovnána na taneční parket, čímž zmizely jakékoliv stopy zástavby. Vodní příkop byl upraven na koupaliště, přitom zanikl obvodový val. Lze předpokládat, že na tvrzišti stála věžovitá kamenná stavba, hospodářské zázemí tvrze bylo pravděpodobně na ploše před vodním příkopem.

Nedaleko budovy obecního úřadu v obci Bystřec se nachází zachovalé okrouhlé tvrziště obklopené vodním příkopem. Příkop byl v minulosti napájen z nedaleko protékajícího potoka. Tvrziště bylo výrazně změněno v letech 1964 a 1965, kdy byl vodní příkop upraven jako koupaliště, z vlastní plochy tvrziště zmizely poslední zbytky zdí a byla upravena na taneční parket. Při těchto změnách proběhl i archeologický výzkum, který podle nalezených střepů datoval existenci tvrze do 14. století. Písemné zprávy o existenci tvrze v Bystřeci zcela chybí. Zpráva o lokalitě Wizrece náležící v roce 1227 Kojatovi Hrabišicovi, považovaná za první zprávu o vsi, se pravděpodobně týká jiného místa. Ves pravděpodobně vznikla při rozsáhlé kolonizaci lanšperského panství v druhé polovině 13. století. První zmínka o vsi Waltersdorf je z roku 1304, kdy celé lanšperské panství získal Zbraslavský klášter. Bystřec patřil celou dobu k lanšperskému, později lanškrounskému panství s výjimkou po roce 1371, kdy připadl lanškrounskému augustiniánskému klášteru, který ho v roce 1402 postupuje do zástavy Janovi z Brandýsa a v roce 1437 Janovi z Vyhnanic.

Německý název vsi Waltersdorf je pravděpodobně odvozen od jména jejího lokátora Waltra. A snad on, nebo zbraslavský či lanškrounský klášter na ochranu svého majetku zde nechali postavit tvrz. Na tvrzi pravděpodobně sídlili i zástavní držitelé z počátkem 15. století. Dle archeologických nálezů tvrz existovala v průběhu 14. století.

http://www.hrady.cz/data_g/10789/120616.jpg

 

Škola A)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYX1neme04xaw_c3yuWt9xtQBMzeZn3hkGwMvPCh4wBlEGbOShxA

 

Chalupa A)

http://lh6.ggpht.com/-QyAQNSY-Vok/TOE2qamnxOI/AAAAAAAAA9Y/Wz-a0TRONyQ/P1060585.JPG?imgmax=1000

 

Chalupa A)

http://lh4.ggpht.com/-qPIlyAjd_mI/TOE3MTM9R6I/AAAAAAAAA-Y/KD72wFbjgPg/P1060619.JPG?imgmax=1000

 

Chalupa A)

 

Chalupa A)

http://lh4.ggpht.com/-ksEtPVnlBrs/TOE3zTHZGcI/AAAAAAAAA_c/kRpF093ecpc/Obraz006.jpg?imgmax=1000

 

Přírodní památka Čenkovička A)

Výskyt Bledule Jarní

http://lh3.ggpht.com/-PgnnFbPFerQ/Tvj2irJ8xrI/AAAAAAAABMQ/f_yRwTksZ58/P3260008.JPG?imgmax=1000

 

Lípa A)

http://lh3.ggpht.com/-fCuRB0-QQJs/R9ENeLcNBEI/AAAAAAAAAL0/NVb-Su9Zkqg/Dub.jpg?imgmax=1000 http://lh3.ggpht.com/-TaoQO9QwAS4/R9ENbLcNBCI/AAAAAAAAALk/wMfVaEfjkhk/Dub-Torzo.jpg?imgmax=1000

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Lanškroun

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Bystřec

Historie obce

 1227

První písemná zpráva o existenci obce pochází z roku 1304.

Byla založena na křižovatce starých obchodních cest z Polska, směrem na Olomouc a Litomyšl. V majetku kláštera v Lanškrouně se připomíná v letech 1400, 1402, 1409. Uvádí se, že snad v té době byla ve vsi vystavěná tvrz, kterou dle verzí a pověstí obýval rytíř Walter.

V roce 1874 bylo místo překopáno p. J. Zpěvákem. Byly nalezeny hřeby, podkovy, slité železo, střepy z nádob, spálené dobytčí a lidské kosti, část zdi postavené z ruly a zbytky dlažby. Byl nalezen i pražský groš z doby Karla VI. S nápisem „Grossus Pragensis-Carolus Primus".

Období 13. a 14. století nám přibližují i nálezy (keramika, nástroje) objevené při archeologickém průzkumu r. 1964. Při samotném hloubení v roce 1964 byly ještě nalezeny zbytky vypouštěcího zařízení a v bahně dokonce ohořelý padací most. Nálezy svědčí o násilném zániku tvrze. Patrně v době husitských válek.

V letech 1964 - 1966 byl uvedený hradní příkop vyčištěn a byla zde vybudována vodní nádrž, která slouží jako přírodní kruhové koupaliště uprostřed s ostrůvkem, kde se až dosud dochoval místní název „Na hradě". Při tomto díle byl zachován i historický vzhled původního místa.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1385 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.bystrec.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)  Umělecké památky Čech, E.Poche

 

A) www.bystrec.cz (2.11.2013)

B) hrady.cz (2.11.2013)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.11.2013