Kod CZ

Osvětimany

Kostel sv. Havla C)

 

Fara

 

Kaple C)

 

Kaplička sv.Vendelína C)

 

[Augustiniánský klášter] C)

Na hradisku sv.Klimenta, darován 1358, 1421 zničen husity, zcela spustl během 16.stol.

 

[Kaple] C)

Na hradisku sv.Klimenta

  

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

 

 

Socha P.Marie C)

 

 

Kamenný kříž C)

před kostelem

 

Kamenný kříž C)

 

Železný kříž C)

na kraji vesnice, 1884

 

Hraniční kameny C)

u Trojáku

 

Památník padlým C)

 

Hradisko sv. Klimenta C)

Osídlení kopce sahá až do pravěku do doby bronzové. Od 9.stol.založení hradiska.

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kyjov, s.o.Kyjov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1059

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (4.9.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.9.2015