Kod CZ

Bukovany

Kaple Jana Pavla II.C)

Moderní kapli s půdorysem tvaru vejce navrhl architekt Jaroslav Vlach.

 

Kaplička U sv. Anny C)

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

 

Křížová cesta C)

soubor 14 netradičních betonových artefaktů, vybudovaných v letech 1999 – 2009. Jejich autorem je sochař a výtvarník Lubomír Jarcovják ze Šarov u Zlína.. Bývalý starosta obce Bukovany, Zdeněk Slováček, oslovil v roce 1999 výtvarníka Lubomíra Jarcovjáka s nápadem vytvořit v okolí obce umělecké dílo se sakrální tématikou. Nakonec se dohodli, že to bude rozsáhlejší dílo s hlubším významem, křížová cesta, zpracovaná netradičním způsobem a umístěná ve volné krajině. Místem určení se stal svažitý pozemek, obklopený lesy a poli s výhledem do krajiny, na rozhraní katastrů tří obcí – Bukovan, Ostrovánku a Nechvalína v okrese Hodonín. Podle návrhu výtvarníka a za organizační, finanční i osobní podpory Zdeňka Slováčka a dalších přátel z umělecké i mimoumělecké oblasti vznikaly, po dobu 10 let, jednotlivé objekty, symbolizující 14 zastavení křížové cesty Ježíše Krista.

Jako základní materiál pro jednotlivé artefakty jednoduchých, geometrických tvarů byl vybrán beton. Doplňkové materiály, které výtvarník použil tvoří dřevo, železo, sklo nebo umělá pryskyřice. Základní betonové části byly odlity z betonu do bednění z hrubých fošen, čímž získaly charakteristický vzhled neopracovaného materiálu. Maximální výška artefaktů je 3,4 m, vzdálenost mezi nimi je 22 m. Z hlediska duchovního a filozofického je u Křížové cesty v Bukovanech kladen důraz na vyjádření dvou zásadních témat "zatracení" a "milosti". Zasazením do volné krajiny získalo dílo, kromě uměleckého a morálního, i obecně lidský význam.[2] Slavnostní žehnání Křížové cesty v obci Bukovany se konalo 6. června 2010.

 

Památník padlým C)

 

Větrný mlýn C)

Místní mecenáš Josef Kouřil, který v minulosti obchodoval s máslem a potravinami a aktuálně je majitelem výrobny hraček Wiki Kyjov, vybudoval v obci repliku historického mlýna. rozhledna v podobě větrného mlýna. Lopatky mlýna však nejsou poháněny větrem, nýbrž je pohání motor. Kromě funkce rozhledny slouží stavba jako muzeum s expozicí slovácké vesnice 19. století a galerie, v dolní části mlýna je krbovna pronajímaná pro společenské akce a obchodní jednání. Mlýn byl postaven a otevřen v roce 2004, investorem byl podnikatel a mecenáš Josef Kouřil z Kyjova. V roce 2007 vybudoval Josef Kouřil a společnost Region spol. s r. o. v okolí mlýna hotelový komplex v tradičním stylu moravského Slovácka, imitující mlynářský statek, v tzv. mlynářském stavení je stylová restaurace s vinným sklepem.

 

Škola T.G. Masaryka.C)

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kyjov, s.o.Kyjov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

718

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (8.9.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.9.2015