Kod CZ

Blíšice

Zvonice C)

 

Kaplička C)

 

Železný kříž C)

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kyjov, s.o.Kyjov

1961 Okres Kroměříž

2003 Pověřený městský úřad

Část Koryčan

 

Historie obce

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

567

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (2.9.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.9.2015