Kód CZ

Karolín

Kaplička C)

Karolín, kaplička.jpg

 

Socha P.Marie Bolestné C)

Karolín, socha.jpg Karolín, socha.jpg

 

Kamenný kříž C)

Karolín, kříž.jpg

 

Kříž C)

 

 

Pamětní desky C)

Padlým 1914-18, na kapličce

Karolín, kaplička.jpg

 

Škola C)

Karolín, MŠ.jpg

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Kroměříž, s.o. Kroměříž

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 430

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (2.5.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.5.2015