Kód CZ

Bařice

Kaplička C)

1909

 

Kamenný kříž C)

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Kroměříž, s.o. Kroměříž

1961 Okres

Spojeny s Velkými Těšany

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

323 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (2.5.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.5.2015