Kód CZ 11595

Osoblaha

(Hotzenplotz)

Připojená: Studnice

[Kostel sv.Máří Magdaleny]  Zdroj A) Zdroj E) Zdroj F)

Farní, zbytky odstřeleny 1962

http://www.osoblaha.cz/image.php?nid=767&oid=37979&width=297&height=415 http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=190962 

 

Hřbitovní kostel sv.Mikuláše Zdroj A)

jednolodní barokní stavba z let 1765-1766 stojící na hřbitově za obcí. Jde o drobnou stavbu dobré výtvarné úrovně, jedna z posledních architektonických památek zaniklého města.

http://www.osoblazsko.com/wp-content/uploads/2013/04/osoblaha1.jpg

 

Židovský hřbitov  Zdroj A)Zdroj C)

přiléhá ke zbytkům městských hradeb. Jeden z nejvýznamnějších starých židovských hřbitovů s kvalitními náhrobky připomínajícími historii zdejší zaniklé židovské obce s četnými náhrobky ze 17.století.

v severovýchodní části obce Osoblaha, okres Bruntál při vnější straně městské hradby. Jeho založení se datuje do první poloviny 15. století a pohřbívalo se zde až do 30. let 20. století. Nejstarší náhrobky pochází z druhé poloviny 17. století, přičemž až do požáru v roce 1802 se na hřbitově nacházely i jedinečné dřevěné náhrobky. Během druhé světové války byl hřbitov těžce poškozen. Počátkem 90. let 20. století byl hřbitov rekonstruován. Hřbitov je velmi cenný díky svému stáří a díky, na českém území zcela unikátním, náhrobkům polského typu. Od roku 1958 je hřbitov státem veden jako památka. Hřbitov je volně přístupný

File:Osoblaha juedischer Friedhof.jpg

 

Kaplička sv.Valentýna a Blažeje  Zdroj A)

nachází se na ul.Pavlovická naproti čp.19. Uvnitř stavby je reliéf Ukřižování (korpus 2m, rozpětí rukou 2,5m).

 

[Synagoga]  Zdroj A)

Zbořena 1933

http://www.osoblaha.cz/image.php?nid=767&oid=37975&width=324&height=468 http://www.osoblaha.cz/image.php?nid=767&oid=37970&width=319&height=202

 

[Fara] Zdroj F)

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=190962 http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=197387

 

Litinová kašna  Zdroj A)

kvalitní empírová kašna z doby konce 19.století dokládající úroveň uměleckého řemesla v této oblasti. Kašna stojí ve středu náměstí.

Náměstí Osoblaha 4.JPG

 

Památník padlým v 1.světové válce  Zdroj A)

žulový památník pochází z roku 1919, je zdoben reliéfy a plastikami. Na bočních stěnách jsou umístěny jména padlých osoblažských občanů v 1.světové válce. Památních je umístěn v malém parku na pravém břehu řeky Osoblahy.

Osoblaha WWI memorial.JPG

 

Památník osvobození Zdroj E)

Na náměstí

 

Městské hradby  Zdroj A)

poslední zbytek městské fortifikace na obvodu historického jádra bývalého města. Památka stavebně historická ze 16.století.

Městské hradby v Osoblaze (Hotzenplotz).JPG

 

Úzkokolejná dráha Třemešná ve Slezsku – Osoblaha  Zdroj A)

dráha byla uvedena do provozu 14.prosince 1898. Je to technická památka o délce trati 20 km, rozchod kolejí je 760 mm. Nejvyšší dovolená rychlost vlaku 40 km/hod., nejvyšší sklon trati 26,8 promile. Trať má 4 mosty, 102 oblouků z nichž 24 je o poloměru 100 m a menší. Nejmenší poloměr je 75 m. Nejvyšší nadmořská výška je 385 km a vlak v dnešní době projíždí deseti zastávkami.

 

[Radnice] Zdroj F)

vybombardována, po válce zbořena

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=197382

 

[Budova soudu]  Zdroj A)

vybombardována, po válce zbořena

http://www.osoblaha.cz/image.php?nid=767&oid=37958&width=348&height=324

 

Bludný balvan Zdroj A)

na Osoblažsku se nacházení bludné balvany ze severské žuly jako doklad zalednění oblasti pevninským ledovcem postupujících ve čtvrtohorách ze Skandinávie. Největší bludný balvan na území obce se nachází v parku na návrší nad turistickým kempem.

 

Přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník  Zdroj A)

nachází se na hranici katastrů tří obcí Hlinka, Osoblaha a Slezské Pavlovice. Území má mimořádný význam jako refugium místní ornitofauny. Je zastávkou tažných ptáků a hnízdiště vodních ptáků, žijí zde vzácné druhy živočichů. Lokalita má rovněž významný botanický a krajinářský význam. V letech 1987-1995 zde bylo zjištěno 153 druhů ptáků, z toho 98 hnízdí přímo v lokalitě, 33 hnízdících je zařazeno mezi druhy zvláště chráněné.

http://www.osoblaha.cz/image.php?nid=767&oid=3457561&width=520&height=520

 

Přírodní rezervace Džungle Zdroj A)

 je území se zbytkem luhu se starými stromy a mokřady mezi řekami Hraniční potok a Prudnik. Stromové patro tvoří především duby, lípy, habry a jasany. Tento zbytek tvrdého luhu přechází do druhotnějšího porostu olší. V mokřadech se nachází ostřice a rozsáhlé rákosiny.

http://www.osoblaha.cz/image.php?nid=767&oid=3356872&width=520&height=390

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres  Krnov, s.o.Osoblaha

1961 Okres Bruntál

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Osoblaha
Historie obce

Osoblaha (Hotzenplotz), město a moravská enkláva ve Slezsku, na řece t.jm. a na trati (Třemešná - Osoblaha) Mor.-slezské dráhy, v hejtmanství krnovském, má 353 domů, 2803 obyvatel, jako obec polit. 410 domů, 3395 obyvatel (r.1890); v městě jest okr.soud, komissařství fin.stráže, celní úřad (II.tř.), pošta, telegraf, krásný děkanský kostel s.Maří Magd., hřbitovní kostel sv.Mikuláše, radnice 5tř. obecná a 3tř. měšťanská škola pro chlapce a dívky, nemocnice, lékárna, spořitelna, spořitelní a zálož.družstvo, akc. cukrovar, sirkárna, výroba zboží pleteného a stávkového, svíček, mýdla, lihových nápojů, 5 mlýnův a výroční trhy. Tu a v okolí paličkování krajek a značná výroba lněného a bavlněného zboží. Opodál města popl. dvůr. - Území osoblažské od dob nepamětných jako statek náleželo k biskupství olomouckému, tudíž k Moravě. Když pak Opavsko odděleno od Moravy, zůstaly statky biskupské v deskách moravských, jež Marie Terezie přidělila krajským úřadům v Olomouci a v Přerově. Teprve císař Josef II. Připojil statky tyto krajskému úřadu krnovskému. R.1850 přivtěleny všechny moravské enklávy soudní a polit. správě do Opavy, daně zvláštními knihami vedené odvádějí se do Moravy a obyvatelé volí na sněm moravský jednoho poslance. Osoblaha byla již ve XII.století městem; r.1389 biskup Mikuláš udělil obyvatelům právo, by mohli odkazy činiti, ale jen ve prospěch obyvatelův osoblažských, biskup Václav Králík povolil (r.1415) obyvatelům, poněvadž město veliké nehody stíhaly, že mohou každého řemeslníka za měšťana přijmouti a také židům dovoliti v městě pobyt. - Okres osoblažský má na 127,38 km2 23 obcí pol. 34 obcí míst., 1940 d., 13.364 Němců a katolíků (1890)." Na konci 2.sv.války byla obec téměř zničena.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2521 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

www.osoblaha.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) osoblaha.cz

C) cs.wikipedia.org (23.5.2015)

D) osoblazsko.cz

E) ceskatelevize.cz

F) zanikleobce.cz

 

 

http://img.ct24.cz/cache/616x411/article/64/6385/638436.jpg?1427017687

 

Osoblaha náměstí2.JPG

 

Osoblaha náměstí.JPG

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.5.2015

Předchozí editace: 20.12.2008