Kód CZ 8517

Liptaň

(Liebenthal)

Připojené obce: Bučávka, Horní Povelice

[Kostel sv.Vavřince] Zdroj C)

Zbořen před 1768

 

Kostel Nanebevzetí P.Marie Zdroj A) D)

Postaven 1768-76. Na jeho místě postavena neorientovaná stavba z červených pálených cihel v monumentalizujícím novogotickém pojetí, připomínající slezskou cihlovou gotiku. Chrámové jednolodí je rozšířeno příčnou lodí, na níž navazují dvě symetricky umístěné sakristie. Kostel byl vybudován na místě původního gotického kostela sv. Vavřince v létech 1866 - 70, podle projektu arcibiskupského architekta Ing. Gustava Meretty. Posvěcen byl v roce 1875. Vchody do sakristií jsou zdobeny pískovcovými portály, tympanony a rozetami. Dveře východního portálu nesou znak olomouckého arcibiskupa M. Sommerau Becka z r. 1853. Protější dveře jsou zdobeny znakem arcibiskupa kardinála Bedřicha z Furstenberku s letopočty 1870 a 1875. Kostel je vybaven jednotným novogotickým mobiliářem. Velmi cenná je jeho výtvarná kvalita, jednotná výzdoba a pečlivá údržba. Původní gotický liptaňský kostel se vyznačoval kaplí svatého Antonína Paduánského z roku 1779. Jeho hlavní oltář byl vyzdoben obrazem brněnského malíře Ferdinanda Lichta z r. 1800. Věž byla osazena třemi zvony, z nichž jeden byl ulit v r. 1551, druhý v r. 1614

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_H_I/j9FB2zE.jpeg?fl=res,667,500,1 Liptaň-kostel.JPG

 

Kaple P. Marie Pomocné Zdroj A)

18.stol.

http://www.zivefirmy.cz/media/fotos/226173/liptan_max55314.jpg

 

Fara

 

Kaplička Zdroj A)

V domě č.p.140

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Za kostelem

Liptaň-kostel.JPG

 

Kamenný kříž

U č.p.153

 

Kamenný kříž

Proti č.p.173

 

Křížová cesta Zdroj C)

U kaple P.Marie Pomocné

 

Památník padlým Zdroj C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Pomn%C3%ADk_Lipta%C5%88.jpg/640px-Pomn%C3%ADk_Lipta%C5%88.jpg

 

Památník obětem "Liptaňské tragédie" Zdroj A)

v srpnu 1938

 

Dům č. 140 Zdroj C)

1000128298 - venkovský dům

 

Dům č.p.218

Se secesní fasádou

 

Dům č. 261 Zdroj A)

Četnická stanice, místo tragické události zastřelení 6 českých četníků německými fanatiky

1000158804 - dům

 

Nový mlýn  Zdroj C)

 

Michalův mlýn Zdroj C)

 

Liptaňský bludný balvan Zdroj A)

220 x 130 x 120 cm a přibližné hmotnosti 4,7 tuny. Petrograficky se jedná o porfyrický biotitický granit (pozdně orogenní). Původem je pravděpodobně z jižního Švédska a na Osoblažsko byl ledovcem přesunut během sálského zalednění.

http://www.liptan.cz/files/2012/10/balvan1.jpg

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres  Krnov, s.o.Osoblaha

1961 Okres Bruntál

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Liptaň, něm. Liebenthal. Ves založil Helembert de Turri, který ji postoupil r. 1256 olomouckému biskupu. Olomoucká kapitula prodala r. 1262 Liptaň osoblažskému rychtáři. Dále byla Liptaň biskupským lénem, ale v 16. stol. drželi ji biskupové s panstvím osoblažským přímo. Biskup Vilém Prusinovský stanovil roku 1570 Liptani roboty a biskup Stanislav Pavlovský pustil roku 1581 Liptaňským roboty pod plat. Roku 1480 připomíná se tu dědičně fojtsví. Roku 1882 vyhořela horní a v letech 1846 a 1847 dolní část vsi. Roku 1834 měla Liptaň 240 domů a 1883 obyvatel, roku 1930 262 domů a 1125 obyvatel Poutní farní kostel byl vystavěn v letech 1867-70. Obec Liptaň tvoří vstupní bránu osoblažského výběžku. Je tvořena třemi sídly - Liptaň, Bučavka, Horní Povelice - o rozloze 2026 ha. Má odlišný charakter podhorské obce s nadmořskou výškou od 300 do 500 m, kterou má Strážný vrch na jehož severovýchodním svahu je lyžařský vlek v délce 250 m. Žije zde trvale 450 občanů, v sezóně se tento počet značně zvyšuje, neboť je zde 75 rekreačních objektů, sloužících k individuální rekreaci. V obci jsou dvě restaurační zařízení. Ubytování a stravování v obci chybí, možnost jen v soukromí. Jsou zde dvě prodejny potravin a smíšeného zboží, jediná oděvů a drogistického zboží. Dominantou obce je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, o kterém jsou první dochované zmíňky z roku 1256, není však známo kdy byl postaven. Vznik obce se datuje k roku 1240 kdy tuto obec obývali občané české národnosti.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1225 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

www.liptan.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) liptan.cz

C) cs.wikipedia.org (22.5.2015)

D) silesiatourism.com (22.5.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.5.2015

Předchozí editace: 20.12.2008