Býkov

(Pickau)

Osada: Láryšov

Kostel P.Marie Karmelské D) E)

1727

http://www.bykov-larysov.cz/galerie/25_v.jpg http://g.denik.cz/75/dc/kostel_bykov030109_denik-605.jpg

 

Fara

...

 

Hřbitov D)

U kostela

 

Památník padlým D)

V I.sv.válce

 

Škola D)

1867

Zpět na okres

 Panství

 Politický i soudní okres  Krnov

1961 Okres

Spojením obec Býkov- Láryšov

2003 Pověřený městský úřad

 

Popis: image002
Historie obce D)

Obec Býkov - Láryšov leží v severovýchodní části Mikroregionu Krnovsko asi pět kilometrů od Krnova. Tvoří ji dvě části: Býkov a dva kilometry vzdálený Láryšov. V současné době v obci na katastru 907,5 hektarů, který ohraničuje říčka Čížina a Hajnický potok, žije přibližně sto padesát obyvatel. V kopcovitém terénu dosahuje nejvyšší nadmořskou výšku 486 metrů vrch Ovčák nad Býkovem a o dvacet metrů vyšší vrch Rybničná nad Láryšovem.

Podle zakládací listiny dal v roce 1238 Jindřich z Meranu, pán na Cvilíně, svému věrnému služebníkovi Čížečkovi les k založení vsi Býkova v níž se stal fojtem. Menší část obce Láryšov pak byla založena až v roce 1793 na místě dřívějšího rybníku. Býkov za své jméno vděčí chovu býků, který byl v době jeho založení hlavním zdrojem obživy osadníků.

Obec ve 13. století přešla do rukou Benešoviců. Při dělení země opavské připadla k novému knížectví krnovskému. Při něm zůstala až do roku 1742. Ale její majitelé se střídali. V roce 1560 připadl Býkov jako samostatný stateček Václavovi komorníkovi knížectví krnovského, který na Býkově choval dočasně zemské desky. Postupně místo drobné české šlechty získávali zásadní vliv Němci. A tak v roce 1691 byl Býkov již zcela německý. V roce 1836 postihla ves cholera a o dva roky později rozsáhlý požár, který zlikvidoval sedm usedlostí.

První škola zde byla založena v letech 1780 až 1790. V roce 1867 postavili zdejší obyvatelé novou budovu školy, která v současné době slouží pro potřeby obecního úřadu.

Po skončení II. světové války přicházeli do vesnice noví čeští a slovenští osídlenci. Lidé se zabývali především zemědělstvím. Velmi oblíbené tu bylo včelařství. V roce 1974 byl Býkov přidělen ke Krnovu. Samostatným se opět stal v roce 1992.

V současné době většina obyvatel obce dojíždí za prací do Krnova nebo soukromě podniká. V prostředí s čistým ovzduším jsou vhodné podmínky pro individuální bytovou výstavbu. Býkov - Láryšov je zajímavý především z hlediska turistiky. Jsou zde vybudovány cyklotrasy a značené turistické stezky pro pěší. Má i několik dochovaných památek. Významnou je kaplička z roku 1848 a hasičská zbrojnice z roku 1921 v Láryšově. Kostel Panny Marie Karmelské postavený v Býkově v roce 1727 pak patří mezi kulturní památky.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 391 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.bykov-larysov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (8.5.2015)

D) bykov-larysov.cz (20.12.2008)

E) bruntalsky.denik.cz (8.5.2015)

 

 

 fotografie

 

 

Láryšov

(Larischau)

 

Kaple D)

...

http://www.bykov-larysov.cz/galerie/44_v.jpg

 

Kamenný kříž D)

Před kaplí

http://www.bykov-larysov.cz/galerie/44_v.jpg

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.5.2015

Předchozí editace: 20.12.2008