Brantice

(Bransdorf)

Kostel Nanebevzetí P. Marie A) D)

je renesančně přestavěn v r. 1593, kdy byla přistavěna věž s psaníčkovými sgrafity, sakristie a boční kaple.

 

Fara A)

č.p.163

 

Socha sv. Jana Nepomuckého A) D)

poblíž zámku

 

Boží muka A)

...

 

Socha Herkula A) D)

v zámeckém parku z r. 1709, pískovcová váza s figurálními výjevy z antických bájí v nádvoří zámku

 

Zámek A) C)

...

 

Pošta A)

byla v obci otevřena v r. 1817.

 

Škola A)

 postavena v r. 1841. Nová budova školy s tělocvičnou byla postavena v létech 1924-25.

 

Zámecký park A) C)

Součástí zámeckého areálu, založený v létech 1890-1900. Jeho kompozice je kombinací pravidelného půdorysu a volné výsadby.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický i soudní okres  Krnov

1961 Okres Bruntál

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce A)

Obec Brantice se nachází jihozápadně od Krnova se kterým bezprostředně sousedí. Přes Brantice se táhne Brantická vrchovina, která spadá do pohoří Nízkého Jeseníku.

Jejím katastrem protéká řeka Opava. Obec tvoří dvě místní části: Brantice a Radim. Brantice leží v  nadmořské výšce 341 a Radim 379 m nad mořem. Má 1210 obyvatel a její katastrální území měří 2.671 hektarů.

První písemná zpráva je z r. 1222, kdy markrabě Vladislav Jindřich daroval ves komořímu Bernhardovi. Při dělení Opavského knížectví v r. 1377 připadly Brantice, které obdržel jako léno vladyka Vejkart z Brantice, ke knížectví Krnovskému. Majitelé se pak rychle střídali.

Kancléř Jeroným Reinwald, který získal ves v r. 1561 od krnovského knížete Jiřího Bedřicha, vystavěl v 70. létech 16. století v Branticích místo zchátralé tvrze , připomínané již v r. 1449, zámek. Další z majitelů, Bohumil Tracha z Březí , zahájil v roce 1711 přestavbu zámku, ve které pokračovali další majitelé, zejména hrabě Zikmund Josef z Khuenbergu, který Brantice koupil v r. 1802. V r. 1901 získali Brantice Lichtensteinové.

Radim patřila v létech 1485-1848 k Brantickému statku. Po zrušení panství jako správních jednotek patřily Brantice od r. 1850 k okresu Krnov.

V důsledku válek v 15. a 17. století  bylo toto silně zpustošené území osídlováno zejména německými osídlenci a získalo tak převážně německý charakter. Ke změně došlo až po r. 1945, kdy obec byla osídlena českými občany z vnitrozemí.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1327 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.brantice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) brantice.cz (2.12.2008)

C) cs,wikipedia.org (8.5.2015)

D) turistika.cz (8.5.2015)

 

fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.5.2015

Předchozí editace: 20.12.2008