Kód CZ

Březová

(Pirkenhammer)

Kostel jména P.Marie

Na tzv.Zámeckém vrchu, neogotický 1893

 

Železný kříž

U střeleckého mlýna, 1853, pův.na náměstí

 

Továrna na porcelán

Založena 1803

 

Střelecký mlýn

Patrový hrázděný 19.stol.

 

Střelnice

19.stol., množství malovaných terčů, terče před 17.stol. v muzeu Karlovy Vary

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Karlovy Vary, s.o.K.Vary

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1519 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie obce

 Růst po pol.18.stol.

 

 

 statistika 

 

 obyv

 domů

1677

 

 

1771

 

 

1805

 

 

1843

 

 

1921

 

 

1930

 

 

1950

 

 

1961

 

 

1988

 

 

1991

 

 

2001

 

 

 

 

 

www odkazy

 

 

literatura a prameny

 Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

fotografie