Kód CZ 19538

Žumberk

(Sonnberg)

Osady: Božejov, Chudějov, Střeziměřice, Vesce

Kostel Umučení sv. Jana Křtitele C) 2)

Gotický, s barokními úpravami, v interiéru četné gotické a renesanční malby, po 1375, zaklenut před 1420, 1423 vypálen Husity, 1455 nová loď a věž, popožáru 1837 upraven 1875-81 uvnitř. Čtvercové čtyřlodí

http://www.pfarrkirche-sonnberg.de/Images/Projekt_Bauzustand/Ansichtalt1.jpg Pfarrkirche St. Johannes d.T.

 

Fara čp. 1 C) 2)

Na okraji vesnice, pův.současná s kostelem, 1455 nově postavena, přestavěna a zvětšena 1654

Žumberk - statek

 

Hřbitov C) B)

Vedle kostela, zrušený

Der alte Friedhof an der Kirche

 

Hřbitov B)

Založen 1901

http://www.pfarrkirche-sonnberg.de/Images/Friedhof/Friedhof_neu_Kreuz1.jpg Žumberk, hřbitov

 

Kamenný kříž

Před kostelem na návsi, Mission- / kreuz / 1877

 

Kamenný kříž B)

Centrální, na starém hřbitově

http://www.pfarrkirche-sonnberg.de/Images/Friedhof/Friedhof_alt_Kreuz1.jpg

 

Železný kříž B)

Centrální, na novém hřbitově

Hans Süss-Wienau / Der neue Friedhof

 

Železný kříž

Na rozcestí k Božejovu na začátku obce

 

Kříž (?)

U rybníka Velký Šejpl

 

Boží muka C) 2)

na návsi, kol.1500

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Bo%C5%BE%C3%AD_muka_na_n%C3%A1vsi_(%C5%BDumberk).JPG

 

Boží muka C) I)

Na hranici s Božejovem u cesty. V zatáčce u cesty z Žumberka na Božejov. Po rekonstrukci, ale neudržované okolí bez možnosti přístupu. Stéla na podstavci 40 x 42, kaplička 34 x 41 x 62, původně měla zřejmě kamennou korunu, teď železný křížek 40 cm. Jeden hluboký výklenek s obrázkem. Kámen pravděpodobně není místní (pískovec?)i přes pěknou a důkladnou opravu jsou patrné praskliny a zaoblení původních tvarů.

http://www.jihoceskekaplicky.cz/files/zumberk6_zum%5b1%5d.jpg

 

Boží muka C) I) 2)

na rozcestí k Chudějovu, Na odbočce u hřbitova směrem k Chudějovu. Na hranici několika parcel. Torzo zarostlé do jasanu, pod jeho kořeny možná i sokl. Chybí kaplička na vrcholu. 17.stol.pův.kaplička na vrcholu s reliéfy.

http://www.jihoceskekaplicky.cz/files/zumberk4_zum%5b1%5d.jpg

 

Boží muka I)

http://bozimuka.fotoprazak.cz/Budejovice/budejovice/slides/zumberk1.jpg

 

Památník padlým G) H)

V centru návsi

http://www.pietasamfi.eu/content/X8oRN7r7dG18uOA3BfM4.jpg 

 

Sloupek G) H)

U kostela

Žumberk 

 

Tvrz C) D) F)

Koncem 15. století byla v Žumberku vystavěna rozložitá, kamenná, pozdně gotická tvrz, jež dalšími stavebními úpravami koncem 16. a počátkem 17. století získala vzhled renesančního zámečku. Jindřich Pouzar z Michnic (příslušník jednoho z rodů české nižší šlechty) zde pobýval v letech 1549 – 1600 a zdejší tvrz pro něj byla hlavním a tudíž i reprezentativním sídlem.

ejstarší podobu tvrze Žumberk neznáme a nemáme ani naprostou jistotu, zda stávala v místě tvrze dnešní. Ta zaujímá mírnou vyvýšeninu na jihozápadním okraji vsi, jenž byla dříve od jihu a jihozápadu chráněna rybníky. Pozdně gotickou tvrz z konce 15. století tvořila čtyřkřídlá patrová budova s valeně klenutým průjezdem ve východním křídle; jak byla tato stavba opevněna, nevíme. Na konci 16. či na počátku 17. století byla gotická tvrz přestavěna renesančně, přičemž dostala fasádu s psaníčkovými sgrafity. V nádvoří vznikly pavlače podklenuté valeně s výsečemi a zvnějšku se k tvrzi na severozápadě a severovýchodě přimkly dva přístavky, z nichž severozápadní podepřelo několik mohutných kamenných pilířů. V téže době bylo významně zdokonaleno opevnění. Mírně lichoběžnou plochu jihozápadní části vsi zahrnující tvrz, přilehlý dvůr a kostel sv. Jana Křtitele obklopila hradba se šesti okrouhlými baštami (čtyřmi nárožními a dvěma stojícími téměř uprostřed jižní a východní kurtiny) a vstupní bránou na severovýchodě. V nádvoří vznikla kašna.

Přízemní místnosti, z nichž nejstarší se dochovala ve své původní podobě z konce 15. století, mají křížové hřebínkové a valené klenby. Místnosti v patře jsou dostupné po pavlači a několika kamennými portály. Vyniká mezi nimi rytířský sál a rožmberský salónek s pozoruhodným dřevěným stropem, vybavený renesančním mobiliářem z přelomu 16. a 17. století. V prostorách tvrze je umístěno muzeum venkovského lidu s expozicí malovaného lidového nábytku z Budějovicka a Písecka.

Tvrz Žumberk se dochovala v podobě jak bylo popsáno výše. Výjimku představuje severovýchodní část obvodového opevnění s jednou věží a bránou, zbořená r. 1832.

http://www.castles.cz/watermark.php?filename=image/pictures/357/opl357_34.jpg&x=330&y=235 http://www.czecot.de/results/zobrobr.php?w=st&id=410032

 

Škola B) G)

http://www.pfarrkirche-sonnberg.de/Images/Sonnberg_alt/Ansicht_1918.jpg http://4.bp.blogspot.com/-7B0lwHE_TPY/UOfkLy86hjI/AAAAAAAALvQ/dY1Bgiz4UhU/s400/ZumbergSkola.jpg

 

Opevnění B) E)

Pravděpodobně v letech 1612 - 1615 nechal nový majitel žumberského panství Theobald Höck (roku 1605 povýšený na rytíře ze Zweibrückenu) tvrz s historickým jádrem vesnice obehnat hradební zdí se šesti baštami. Od roku 1618 však na Žumberku již šlechta nesídlila; tvrz , bašty i celý areál začaly být využívány k jiným účelům a postupně se dostaly do téměř dezolátního stavu.

Žumberk(Žár)-opevnění v západní části

 

Bašta B)

http://www.castles.cz/watermark.php?filename=image/pictures/357/opl357_31.jpg&x=235&y=330

 

Bašta B)

http://www.pfarrkirche-sonnberg.de/Images/Aktuell/ZUMBERK-08.jpg

 

Bašta D)

http://www.pfarrkirche-sonnberg.de/Images/Aktuell/ZUMBERK-15.jpg

 

Bašta D)

http://www.castles.cz/watermark.php?filename=image/pictures/357/opl357_30.jpg&x=235&y=330 Žumberk(Žár)-nárožní kruhová bašta

 

Bašta D)

http://www.czecot.de/results/zobrobr.php?w=st&id=410048

 

Mlýn

Č.p.12, na kraji vsi

 

Hostinec č.p.24

Pův.klasicistní fasády, zničeny modernizací, po roce 1990 rozsáhlé úpravy a dostavby, s odkazem na zaniklou baštu v těchto místech, podřadná řemeslná práce s dobrým záměrem, ale nevěrohodným výsledkem

 

 

Usedlost čp. 6

 

Usedlost čp. 8

 

Usedlost čp. 15 C)

Žumberk

 

Usedlost čp. 16 C)

http://4.bp.blogspot.com/-k-_dR4aXKxI/UOfk23FIasI/AAAAAAAALvY/VbjSHTm4jVo/s1600/UsedlostZumberg.jpg

 

Usedlost čp. 43 2)

Před tvrzí, 1613, patřil Hakům ze Zweibrücku, krátce držitelé Žumberku

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kaplice, s.o.Nové Hrady

1961 Okres České Budějovice

Část obce Žár

2003 Pověřený městský úřad

 
Historie obce C) E)

První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy se vsi říkalo Sonnberg. Nejstarší dochovanou stavbou je fara ze 14. století. Největší slávy dosáhlo žumberské panství v druhé polovině 16. století za rytíře Jindřicha Pouzara, který nechal místní tvrz přestavět v renesančním slohu. V 17. století byly vybudovány hradby, z nichž se dodnes zachovalo 5 bašt. Dnes je zde muzeum. 

Ves Žumberk (Sonnberg) byla založena v polovině 13. století. V jejím držení se střídali opaté rožmberského kláštera ve Vyšším Brodě, sami Rožmberkové, a zejména několik rodů nižší české šlechty.

 

 statistika 

 Rok

 Obyv.

 Domů.

1677

1771

1805

1843

1921

1927

629 N

1930

1950

1961

1988

1991

2001

24

30

 

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche E., Umělecké památky Čech

3) Kuča K., Atlas památek ČR, 2002

 

A) …

B) pfarrkirche-sonnberg.de (12.12.2014)

C) cs.wikipedia.org (12.12.2014)

D) czecot.de (12.12.2014)

E) muzeumcb.cz (12.12.2014)

F) castles.cz (12.12.2014)

G) foto.mapy.cz (12.12.2014)

H) pietasamfi.eu(12.12.2014)

I) jihoceskekaplicky.cz (12.12.2014)

 

 

 fotografie

21.7.2014

Božejov

(Buschendorf)

Kaplička

Na návsi

 

Kaplička P.Marie C)

u ní vyvěrá Zaječí pramen, pochází z roku 1845 a byla zbudována ve stylu jihočeského baroka.

Franz Opelka

 

Železný kříž

U cesty k Žumberku

 

Usedlost č.p.2

 

Usedlost č.p.6

 

Usedlost č.p.7

 

Usedlost č.p.8

 

Usedlost č.p.16

 

Zaječí pramen C)

(německy Hasenbrunn) je studánka s kapličkou na východním svahu Kamenské hory (631 m n. m.) na katastrálním území Božejov u Nových Hradů, jež je součástí obce Žár v okrese České Budějovice.

 

Vesnička východně od Žumberku, na rozlehlé návsi obklopené většími usedlostmi stojí kaplička.

 

 

Chudějov

(Wieden)

 

Boží muka I)

Před vsí vlevo pod lipou. Mělké výklenky bez obrázků. Na vrcholu křížek 35 cm.

 

Skupina chalup sev.od Žumberka

Střeziměřice

(Tritschmersch)

 

 

Vesce

(Dörfles)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.12.2014