Kód CZ

 [Bolechy]

(Wullachen)

Osady: Boršov, Březovice, Dvorečná, Hodslav, Hradový, Německý Jílovec, Kleštín, Kramolín, Kyselov, Lopatné, Loučovice, Valkounov, Dobrá Voda

Dům čp. 3 D)

 se zachoval kamenný vítězný oblouk z kaple českokrumlovských klarisek.

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Kaplice, s.o.Vyšší Brod

1961 Okres

Část Loučovic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce D)

Dnes tvoří bývalá rychta a obec hranice mezi Vyšším Brodem a obcí Malšín, kam patřila farností. Poprvé je sice uváděna až ve farním urbáři vyšebrodských cisterciáků na přelomu 14. a 15. století, ale vše nasvědčuje tomu, že zde bylo trvalé osídlení při zemské stezce již mnohem dříve. Jméno Bolechy označuje, že zde bydlel rod Bolechů a Bolech byla domácká zkratka jména Boleslav. Němečtí písaři psali toto místní jméno s W, poněvadž v horní němčině znělé b se již dávno změnilo v p a za naše b psali obouretné w. O tom, že Bolechy byly již mnohem dříve osídleny svědčí i poznámka v německé farní kronice, kde je uvedeno, že Bolechy byly již v roce 1277 věnovány Rožmberky vyšebrodskému klášteru. Já však dosud tento doklad nenašel. V klášterním vyšebrodském urbáři z přelomu 14. a 15. století je uvedeno „In Castlays et in Wollech.“ V roce 1530 nechává vyšebrodský opat Paul II. zpracovat soupis domů, které patřily k vyšebrodskému klášteru a Bolechy zde mají dva osedlé, tedy dva domy. Zde známe i jméno majitele jednoho statku - Jakob Piringer. Zdá se, že se zde nikdy statky „nedrobily,“ neboť s jménem Piringer se zde setkávám nepřetržitě až do 22. ledna 1822. V Tereziánském katastru mají Bolechy pod číslem 272 Budějovického kraje pouze tři domy a ve fasi je uveden mlýn „o jednom kole na nestálé vodě.“ Robota je zde uváděna jak pěší, tak i s potahem. Zda je v tomto tereziánském katastru uveden i majetek českokrumlovských klarisek, které v Bolechách měly malou pobočku kláštera se dvěma až čtyřmi jeptiškami, si nejsem jist, či spíše pochybuji. Na počátku dvacátého století měly Bolechy čtyři domy a 29 obyvatel. Přesto však byly i nadále sídlem obce, kam až do roku 1951 patřily i Loučovice. Tehdy, v roce 1906, měla obec Bolechy 175 domů a 1222 obyvatel. Před odsunem v roce 1946 zde bydlelo ve čtyřech domech 25 obyvatel, z toho 12 dětí. Do dnešních dní se zachovaly jako rekreační objekty čísla popisná jedna a tři. V bývalém domě čp. 3 se zachoval kamenný vítězný oblouk z kaple českokrumlovských klarisek.

 

 

 obyv

 domů

1677

1771

1805

1843

1921

1927

1993 N

1930

1950

1961

1988

1991

2001

 

www odkazy

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

D) zanikleobce.cz (2.3.2015)

 

 

fotografie

 

 

Boršov

(Giesshübel)

 

 

Březovice

(Přislovitz)

 

 

Dvorečná

(Worauschne)

 

 

Hodslav

(Hatzles)

 

 

část

Hradový

(Kartlern)

 

 

Německý Jílovec

(Deutsch Gilowitz)

 

 

Kleštín

(Reith)

 

část

Kramolín

(Gromaling)

 

 

Kyselov

(Sarau)

 

 

[Lopatné]

 

 

Loučovice

(Kienberg)

 

 

Valkounov

(Walketschlag)

 

 

Dobrá Voda

(Gutwasser)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace