Kód CZ

Běleň

(Wieles)

Osady: Branná, Chvalín, Šafléřov, Vojtín, Zábraní

Běleňská lípa C)

je nejstarší lípou jižních Čech a zároveň jedním z nejstarších stromů České republiky. Do roku 1951 byla i nejmohutnějším stromem na českém území s původním kmenem. V dnešní době je zmlazená lípa chráněna jako památný strom. obvod: 1250 cm (1950), 540 cm (1990), 570 cm věk: 800 let[2], 837-887 let

květen 2011

.

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Kaplice, s.o.Vyšší Brod

1961 Okres

Část Malšína

2003 Pověřený městský úřad

 
Historie obce

Předpokládá se, že vznikla na přelomu 11. a 12. století. První zmínky o Bělenově dvoře, pravděpodobně nejstarším statku, uvádí rožmberský urbář již v roce 1374. Roku 1921 zde žilo 387 obyvatel v 67 domech.

Z většiny zanikla.

 

  

obyv

domů

1677

1771

1805

1843

1921

1927

387

67

1930

1950

1961

1988

1991

2001

  

www odkazy

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (2.3.2015)

 

 

fotografie

 

Branná
(Pramles)

 

 

Chvalín

(Kalling)

 

 

Šafléřov

(Schauflern)

 

 

Vojtín

(Woiden)

 

 

Zábraní

(Kropsdorf)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace