Kód CZ  13981

Růžená

(Rosenau)

Kostel sv.Máří Magdaleny Zdroj 2)

15.stol., upravený 1648 a v 19.stol.

kostel sv. Maří Magdaleny

 

Fara

 

Kříž Zdroj C)

Zv.Trojanův, u lesa při cestě do Třeštice

 

Boží muka Zdroj C)

 

 

 

Zpět na okres

panství

1850 Politický okres Jihlava, soudní okres Třešť

1961 Okres Jihlava

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1483.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

350

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (2.2.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.2.2017

Předchozí editace: 14.6.2011