Kód CZ

Buková

(Bukau)

Zvonička Zdroj C)

Na č.p.30

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Bukov%C3%A1_%28T%C5%99e%C5%A1%C5%A5%29_%C4%8Dp30_%2801%29.jpg/1024px-Bukov%C3%A1_%28T%C5%99e%C5%A1%C5%A5%29_%C4%8Dp30_%2801%29.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Na návsi, 1948

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Bukov%C3%A1_%28T%C5%99e%C5%A1%C5%A5%29%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_%C4%8Dp30_%2801%29.jpg/800px-Bukov%C3%A1_%28T%C5%99e%C5%A1%C5%A5%29%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_%C4%8Dp30_%2801%29.jpg

 

Boží muka Zdroj C)

Jižně od vsi

Buková (Třešť), boží muka na jihu vsi (01).jpg

 

Škola Zdroj B)

Přestavěná na kulturní dům

http://bukova.euweb.cz/fotografie/bukova/ves/kd3.jpg

 

Dům Zdroj B)

http://bukova.euweb.cz/fotografie/bukova/domy/04.jpg

 

Dům Zdroj B)

http://bukova.euweb.cz/fotografie/bukova/domy/05.jpg

 

Dům Zdroj B)

http://bukova.euweb.cz/fotografie/bukova/domy/08.jpg

 

Dům Zdroj B)

http://bukova.euweb.cz/fotografie/bukova/domy/09.jpg

 

Dům Zdroj B)

http://bukova.euweb.cz/fotografie/bukova/domy/21.jpg

 

Dům Zdroj B)

http://bukova.euweb.cz/fotografie/bukova/domy/22.jpg

 

Dům Zdroj B)

http://bukova.euweb.cz/fotografie/bukova/domy/27.jpg

 

Památný strom Zdroj C)

Lípa velkolistá, u č.p.9

Lípa v Bukové (003).jpg

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Jihlava, s.o. Jihlava

1961 Okres

Část Třeště

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První zmínka o obci pochází z roku 1359. Byla součástí třešťské domény, jejíž osudy sdílela až do zrušení panství v roce 1848. Po Třicetileté válce je zde zaznamenáno 14 osedlých, počet obyvatel se tedy mohl pohybovat mezi 60 až 90. Mezi nejstarší příjmení, která se v obci vyskytují, patří Lysý, Topinka a Roháček.

Buková (Bukov, dle bukových lesů), ves půl hodiny cesty severozápadně od Třeště, rozkládá se malebně na návrší nedaleko okresní silnice z Třeště do Batelova.

Buková náležela zboží Třešťskému a připomíná se již roku 1359, kdy Štěpánovi z Březnic přenechati musil Záviš z Třeště za 1500 hřiven (30 000 zl.) dluhu "Třešti s Bukovou a Jezdovicemi a jednotlivími k nim přináležejícími lesy".

Tak začíná kronika obce Bukové, založená v roce 1924. Alois Jiří Pátek v roce 1888 popisuje Bukovou následovně: Buková, 540 m nad mořen, severo-západně od Třeště vzdálená vesnice. Samostatná obec tato má 193 obyvatel a českou jednotřídní školu národní v roce 1875 postavenou, se 35 žáky. Dříve patřila tato obec školou do Jezdovic. Přepevně stavěný dům č.11 připomíná prý bývalé pány z Bukové, rytíře Vencelíky a tvrz jejich. Podle zpráv z obecní kroniky, žilo zde v roce 1911 99 mužů a 108 žen, v roce 1921 byl celkový počet obyvatel 199. Samostatná obec Buková zaujímá plochu 3,5km2 katastrální rozlohy. V roce 1924 čítá celkem 36 čísel, z čehož je jedno dvojčíslo. Převážná část obyvatelstva zaměstnává se zemědělstvím.

Převážná většina obyvatelstva byla zaměstnána v zemědělství. Pokud se někdo věnoval řemeslu, bylo to pouze vedlejší zaměstnání.

Již koncem 18. století zdejší občané chápali význam školy, a proto chtěli i zde zřídit školu. V roce 1795 se otevřela v Jezdovicích společná škola pro Jezdovice a Bukovou. 2/3 nákladů hradila obec Jezdovice a 1/3 Buková. Bukovské děti chodily do Jezdovic pěšky, což jim činilo v zimě veliké potíže. Proto zde býval výpomocný učitel, který vyučoval po domech, protože zde nebyla žádná školní budova. Ta se začala stavět za starosty Jaroslava Mareše. Náklad na výstavbu činil 2532 zlatých a 88 krejcarů. V září 1875 zde byl jmenován učitelem Josef Hrudička z Třeště. Tato škola byla v činnosti do r. 1963, kdy byla pro malý počet žáků zavřena a od té doby dojíždějí bukovské děti do ZŠ do Třeště.

Začátek 1. světové války způsobil i v naší vesnici velké trápení a bezradnost. Po vyhlášení mobilizace narukovalo 39 mužů, z nich se 10 nevrátilo.

Také 2. světová válka měla na Bukovou tragický dopad. Pobývali zde němečtí vojáci a až v r. 1949 nalezli 2 pětiletí chlapci na půdě granát. Začali si s ním hrát, ale granát vybouchl a oba dva je usmrtil.

V květnu 1953 zde bylo vytvořeno JZD, do kterého se přihlásilo 22 zemědělců. V r. 1955 začala výstavba nového kravína pro 120 kusů dobytka. Stavba byla dokončena v červnu 1957, v celkové částce 1.860.000 Kčs.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

199

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 72

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

B) bukova.euweb.cz

C) cs.wikipedia.org 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.2.2017

Předchozí editace: 5.5.2011