Kód CZ 1162

Brtnice

(Trhová B., Pirnitz)

Část: Židovské ghetto

Připojené obce: Dolní Smrčné, Jestřebí, Komárovice, Malé, Panská Lhota, Přímělkov, Příseka, Střížov, Uhřínovice

Kostel sv. Jakuba st. Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Gotický, 13. století, 1776 – 1784 barokně přestavěn po požáru. Dnešní vzhled jednoduché barokní stavby pochází z let 1776 - 1784. Kostel byl založen ve středověku. Uchovává významná umělecká díla. Pozdně gotická dřevěná skupina "Kladení do hrobu" pochází z 1. třetiny 16. stol.Renesanční kovovou lampu věčného světla, pozlacenou křtitelnici a další předměty věnovali Hynek Brtnický z Valdštejna a Kateřina Zajímačka z Kunštátu v letech 1573 až 1596. Významné jsou také kostelní obrazy a sochy, zejména Pieta z roku 1718 a Anděl Strážce z roku 1715, řezbářské práce brtnického sochaře Davida Liparta. Farní kostel uchovává ostatky neznámého prvokřesťanského mučedníka, nazývaného sv. Fidelius. Do Brtnice byly přeneseny z Říma r. 1732.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Front_view_of_church_of_Saint_James_the_Greater_in_Brtnice.jpg/800px-Front_view_of_church_of_Saint_James_the_Greater_in_Brtnice.jpg Brtnice-kostel2011b.jpg

 

Kaple P.Marie Pomocné Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

původně kostel Panny Marie Pomocné, který založil roku 1672 Antonín František Collalto. Kostelík byl roce 1784 odsvěcen a přeměněn ve špitál, kterému sloužili i dvě přilehlé budovy. Po zrušení špitálu byl kostelík přeměněn na kapli a okolní domy na byty.

Na vrcholu vyvýšeniny proti zámku se v panoramatu Brtnice výrazně uplatňuje drobná barokní stavba. Kaple byla v letech 1672-1673 postavena hrabětem Františkem z Collalta a zasvěcena Paně Marii Pomocné. Kaple, původně kostelík byl odsvěcen v roce 1784. Přilehlé domky byly do současné podoby vystavěny na přelomu 18.-19. století namísto ohradních zdí s kapličkami. Ty dříve sloužily jako špitál pro přestárlé ženy z collaltovského panství a v současné době jsou zde sociální byty města Brtnice.

Brtnice - kaple.JPG

 

Kostel Nanebevzetí P.Marie – zámecký Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

1588, původně šlo o evangelickou modlitebnu zasvěcenou sv. Matoušovi. Rekonstrukce na zámecký kostel Nanebevzetí Panny Marie začala v roce 1629, k vysvěcení kostela a jeho předání mnichům Pavlánům došlo 19. srpna 1641. Ty přivedl do Brtnice hrabě Rombald XIII. z Itálie a založil pro ně také klášter, který v roce 1727 vyhořel, takže byl dostavěn až po jeho smrti. Pavláni byli v Brtnici až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen a přeměněn na továrnu. Stavebníkem původní evangelické modlitebny zasvěcené sv. Matoušovi byl v roce 1588 Hynek Brtnický z Valdštejna. Byla stavěna v renesančních formách, ve kterých se ještě uplatňovaly gotické prvky (systém opěráků, kružby oken). Roku 1629 započali Collaltové s přestavbou podle plánů tehdy významného vídeňského architekta G. B. Pieroniho. Ten připojil boční kaple a věž. Rekatolizační akt byl zdůrazněn novým zasvěcením kostela Nanebevzetí Panny Marie r. 1641. Současně se zrušením kláštera byl zrušen i kostel. Byl však opět obnoven r. 1831 a zasvěcen blahoslavené Juliáně z rodu Collalto. V době před první světovou válkou byl odstraněn barokní hlavní oltář a nahrazen secesním.

Right view of church of the Assumption of the Virgin Mary in Brtnice.jpg

 

Fara Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Barokní, V 16. století zde působila Jednota českých bratří, poté Matyáš Chytraeus, který hlásal učení Lutherovo a Melanchthonovo. Prvním katolickým farářem byl Jan Chytraeus, poté přicházejí do Brtnice jezuité z Jihlavy.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Estate_in_Brtnice.jpg/1024px-Estate_in_Brtnice.jpg 

 

Pavlánský klášter Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Klášter paulánů pro mnichy řádu sv. Františka z Pauly byl založen z fundace nového majitele panství Rombalda XIII. Collalta z roku 1626. Povolal je na pomoc při rekatolizaci z Itálie roku 1629. Klášter se stavěl až po jeho smrti v letech 1639 –1644. Vnitřní trakt se původně arkádami otevíral do rajského dvora, později byly arkády nahrazeny okny. Staviteli byli pravděpodobně G. B. Pieroni a G. Petruzzi. Po zrušení v roce 1784 za vlády Josefa II. sloužila budova účelům zámeckého velkostatku. Po roce 1800 k ní bylo přistavěno křídlo pro bavlnářskou manufakturu, která však v roce 1818 zanikla. Klášterní budova byla potom postupně adaptována na byty, které jsou v ní dodnes.

Monastery in Brtnice.jpg

 

Hřbitov Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Horní

 

Hřbitov Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Dolní

 

Výklenková kaplička sv. Františka Serafinského Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

u rybníka, 1828

Chapel of saint Francis of Assisi.JPG

 

Socha sv. Antonína  Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

u cesty do Stonařova

 

Socha sv. Leopolda Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

při silnici do Jihlavy, 1676

Brtnice, sloup se sochou svatého Leopolda (01b).jpg Brtnice, sloup se sochou svatého Leopolda (02).jpg

 

Socha sv. Rocha Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Při silnici na Třebíč, 1661

Stake with saint Roch.JPG Stake with saint Roch - detail.JPG

 

Socha sv. Josefa Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Před býv.Mariánskou kaplí, 1661

 

Socha sv. Tomáše Aquinského Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Před vchodem z aleje do zámku

 

 

Socha Madony Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

na prvním zámeckém nádvoří, kol.1660

 

Socha sv. Antonína Paduánského Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Na Tyršově náměstí, 1666

Tyrš square in Brtnice.jpg Stake with saint Anthony - detail.JPG

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

1715-18. Na zábradlí žídovského mostu směrem na Jihlavu, autor David Lipart. Zleva.

Statue of John of Nepomuk at bridge under castle in Brtnice.jpg

 

Socha sv.Šebestiána Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

1715-18. Na zábradlí žídovského mostu směrem na Jihlavu, autor David Lipart. Uprostřed.

 

Socha sv.Judy Tadeáše Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

1715-18. Na zábradlí žídovského mostu směrem na Jihlavu, autor David Lipart. Zprava.

Statue of Saint Jude Thaddeus at bridge under castle in Brtnice.jpg

 

Socha sv.Antonína Paduánského Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

1715-18. Na zábradlí žídovského mostu směrem na Jihlavu, autor David Lipart.

Statue of Saint Anthony of Padua at bridge under castle in Brtnice.jpg

 

Sousoší Piety Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

1715-18. Na zábradlí žídovského mostu směrem na Jihlavu, autor David Lipart.

Statue of Pietà at bridge under castle in Brtnice.jpg

 

Socha Blahoslavené Juliány Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

1715-18. Na zábradlí žídovského mostu směrem na Jihlavu, autor David Lipart.

 

Socha sv. Jana Křtitele Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Na mostě před radnicí, první čtvrtina 18. stol. místní sochař David Lipart.

Brtnice-most-na-náměstí2011-socha6.jpg

 

Socha  sv. Floriána Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Na mostě před radnicí, první čtvrtina 18. stol. místní sochař David Lipart.

Brtnice-most-na-náměstí2011-socha5.jpg

 

Socha sv. Jana Sarkandra Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Na mostě před radnicí, první čtvrtina 18. stol. místní sochař David Lipart.

Brtnice-most-na-náměstí2011-socha4.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Na mostě před radnicí, první čtvrtina 18. stol. místní sochař David Lipart.

Brtnice-most-na-náměstí2011-socha1.jpg

 

Socha sv. Rocha Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Na mostě před radnicí, první čtvrtina 18. stol. místní sochař David Lipart.

Brtnice-most-na-náměstí2011-socha2.jpg

 

Socha sv. Františka z Pauly Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Na mostě před radnicí, první čtvrtina 18. stol. místní sochař David Lipart.

Brtnice-most-na-náměstí2011-socha3.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

před farním kostelem

 

Kamenný kříž Zdroj C

U fary, 1923

Little wayside cross near Saint James the Greater church in Brtnice.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C

U paulánského kláštera

Wayside cross near Church of the Assumption of the Virgin Mary in Brtnice.jpg

 

Boží muka Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

na cestě směr Panská Lhota

 

Boží muka Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

cestou směrem na Stonařov

 

Boží muka Zdroj C

Ul.Rokštejnská

Brtnice, Rokštejnská, boží muka (01).jpg

 

Boží muka Zdroj C

na cestě směr Jestřebí

Brtnice, boží muka u Jestřebí (01).jpg Jestřebí boží muka 4.JPG

 

Kašna Zdroj C

Fountain in Brtnice (Lipartova street).jpg

 

Památník obětem Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

První světové války

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Victim_memorial_of_World_War_I_in_Brtnice.jpg/800px-Victim_memorial_of_World_War_I_in_Brtnice.jpg

 

Socha medvěda Zdroj C

Brtnice-socha-medvěda-brtníka2011.jpg

 

Erb Zdroj C

Na zámku

Old stone with Coat of arms of Waldsteins.jpg

 

Zámek Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Původní gotický hrad vznikl v 30. letech 15. století. Koncem 16. století za Hynka Brtnického z Valdštejna přestavěl italský architekt Baldassar Maggi de Ronio hrad na prostorné renesanční sídlo. Východní palácové křídlo bylo přistavěno do výšky gotického paláce a k němu na západní straně připojeno severní křídlo s patrovou lodžií, fasády pokryla sgrafitová rustika. Z barokní etapy zámku pochází kašna z roku 1670, která byla přenesena z aleje na třetí nádvoří roku 1935. Poslední stavební úpravy daly zámku dnešní podobu na konci 18. stol. V l. patře paláce se nachází sál s bohatou štukovou výzdobou. Jeho stěny pokryl v letech 1723 až 1724 malíř K. F. Tepper rozměrnými plátny, která zachycují návštěvy habsburských císařů v Brtnici. V roce 1623 po rodu Valdštejnů získal zámek italský rod z Collalto a San Salvatore, který zde sídlil až do roku 1945. V současné době není zámek přístupný veřejnosti. Návštěvníci se mohou projít parkem zámeckého areálu a prohlédnout si tak zámek zvenku.

Brtnice castle tower and entrance building.jpg

 

Špitál Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

U kostela P.Marie Pomocné, po zrušení přestavěn na byty

 

Rodný dům Josefa Hoffmanna Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Hoffmannův dům je významnou stavební i kulturně–historickou památkou. Objekt vznikl nejspíše ze dvou menších domů, z nichž levý byl postaven patrně okolo roku 1500. Před požárem v roce 1760 byl již patrový, potom spolu s připojenou pravou částí byl objekt přestavěn v barokním slohu. Dům vlastnilo několik generací předků architekta Josefa Hoffmanna (* 1870 v Brtnici – & 1956 ve Vídni). František Hoffmann, jeho pradědeček, byl vedle hraběte Eduarda Collalta jedním ze tří vlastníků bavlnářské manufaktury, která vznikla roku 1800 v prostorách zrušeného kláštera. Otec Josef byl jedním z nejváženějších měšťanů, který zastával 36 let úřad starosty až do své smrti v roce 1903. Rodina bydlela v patře, spodní klenuté místnosti a průjezd byly provozní a hospodářské. Kolem roku 1910 Josef, tehdy již slavný vídeňský architekt, významná osobnost vídeňské secese a rané moderny, po smrti rodičů dům upravil pro letní pobyty. Velmi pietně doplnil schodiště, obložil a vybavil pro svou pracovnu malou místnost vedle průjezdu, nechal osadit nové dveře, postavil do dvora ke stodole dřevěný altán, navrhl do domu některé kusy nábytku a doplňků, do průjezdu a zahrady zahradní nábytek. Vnější vzhled domu pozměnil jen málo, později po požáru v roce 1934 dal původní mansardové střeše dnešní tvar. V roce 2003 byl dům podle fotografií restaurován do podoby, kterou mu vtiskl Josef Hoffmann. Prostory muzea „Rodný dům Josefa Hoffmanna“ naznačují tehdejší vzhled interiérů: původní dřevěné podlahy a dveře, na stěnách obnovené malby s tapetovými vzory. Od roku 2006 je Hoffmannův dům společným pracovištěm Moravské galerie Brno a Rakouského muzea užitého/současného umění Vídeň. Ve dvorním traktu je veřejná knihovna.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Museum_of_Josef_Hoffmann_in_Brtnice%2C_frontview.jpg/1024px-Museum_of_Josef_Hoffmann_in_Brtnice%2C_frontview.jpg

 

Radnice Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

na náměstí Svobody. Radnice je jedním z památkově chráněných objektů v brtnické památkové zóně. Její monumentální budova naznačuje, jak významná byla Brtnice před více než čtyřmi sty lety jako centrum rozlehlého valdštejnského dominia. Radnice byla zbudována okolo roku 1580 na základech starších domů. Původní, čistě renesanční stavba měla vysoký atikový štít a věž. Ta byla snesena pravděpodobně po požáru v roce 1760, takže dnes můžeme obdivovat jen věžici se zvonkem „robotníčkem“ a cimbuří, nebo okosená kamenná ostění oken a portálů. U pravé stojky hlavního vchodu zůstal zachován kruhový zbytek pranýře. Patro radnice bylo mnohokrát přestavěno, stejně tak i krov. Ze staré stavby se proto dochovaly pouze přízemní valené klenby s lunetami a některé části výzdoby, například v průjezdu po pravé straně najdeme kamenný portál s reliéfem beraní hlavy v nadpraží. V letech 2004 – 2005 prošla radnice pod dohledem památkářů velikými úpravami. Při nich byla nově osazena šindelová střecha. V přízemí byla rekonstruována restaurace a dvorní trakt. Autorem projektu je akad. arch. Ladislav Kuba

Renaissance townhall in Brtnice.jpg

 

Cihlový most Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Renesanční ze 16. století, pod zámkem na náměstí

 

Kamenný most Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

na výpadovce směr Jihlava z 18. století.

 

Most Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Historický most před radnicí s původním mostním obloukem má na postranních zídkách sochy sv. Jana Křtitele, sv. Floriána, sv. Jana Sarkandra, sv. Jana Nepomuckého, sv. Rocha a sv. Františka z Pauly, které vytvořil v první čtvrtině 18. stol. místní sochař David Lipart, stejně jako sochy tzv. „Židovského mostu“ pod zámkem.

Brtnice-most-a-radnice2011b.jpg

 

Kamenný most Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

tzv. židovský, stojí na území v minulosti osídleném převážně Židy. Byl postaven v 1. čtvrtině 18. století a sochami svatých ho doplnil místní sochař David Lipart. Most, který byl už 2x rozšířen (v počátku a v poslední čtvrtině 20. stol.), zdobí sochy sv. Judy Tadeáše, sv. Šebestiána, sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského, sousoší Piety a socha blahoslavené Juliány. Všechny sochy byly původně z mušlového vápence. Originály jsou postupně restaurovány, popř. nahrazovány kopiemi, stejně jako sochy na mostě u radnice.

Bridge under castle in Brtnice side view.jpg

 

Dům č. 41 Zdroj C

Brtnice, Valdštejnská čp41 (01).jpg

 

Dům Valdštejnů Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Č.p.74. V nárožním domě na náměstí proti kostelu najdou návštěvníci Brtnice infocentrum společně s muzejní expozicí, která je věnovaná důležitým událostem ze staletých dějin města a exponátům, které minulost dokládají. Tento dům, č. p. 74, přezdívaný Valdštejnský, je srostlicí dvou středověkých domů. Byl v kameni budován zřejmě ještě v gotice, v polovině 15. století. Teprve asi o 200 let později byl sloučen do jednoho celku. V interiérech se dochovala veliká klenutá pozdně gotická síň, portál ve tvaru oslího hřbetu, kamenný sklípek se studánkou, dvě černé kuchyně se zbytky topenišť a malá komnatka klenutá převýšenou neckovou klenbou se čtyřmi dvojicemi

lunet. Na fasádě je v současné době omítka s iluzívním dekorem. Na objektu se však našly celkem čtyři vrstvy takových zdobených omítek, od renesančních sgrafit přes freskovou výzdobu s obrázky žánrových krajinek a náboženských motivů až po iluzívní dekorativní kvádrování. Po konzervaci byly ponechány na domě a překryty současnou vrstvou. Do zdi ve dvoře byly zasazeny kamenné desky ze zbourané synagogy, mezi nimi deska s nápisem, který byl nad vchodem. (Překlad: „Děkujíce projděte bránou jeho, do předsíní jeho vkročte s chvalozpěvem!“).

Měšťanský dům Brtnice, náměstí Svobody 74.jpg

 

Dům č. 75 Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

má na vstupním portále letopočet 1734, zřejmě se jedná o rok významné přestavby staršího městského domu. V přízemí můžeme především v zadní komoře vidět starší křížové klenby, ostatní klenby v přízemí i v patře jsou již barokní plackové.

Brtnice č.p. 75.jpg

 

Dům č. p. 76 Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Renesanční, lékárna, nejzajímavějšími prostory jsou klenuté sklepy a křížová klenba v patře.

 

Dům Zdroj C

Rectory in Brtnice.jpg

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Jihlava, s.o. Jihlava

1961 Okres Jihlava

2003 Pověřený městský úřad Jihlava

městečko

27.3.2000 město

 

Historie města >>

První písemná zmínka pochází z roku 1234

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2785

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2006

3072 

 

 

www.brtnice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

A) brtnice.cz (3.5.2011)

C) cs.wikipedia.org  (3.5.2011)

D) zidovskehrbitovy.cz (3.5.2011)

 

 

Kód CZ 1162

Židovské ghetto

[Stará synagoga] Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

Pův.v ghettu

 

 

[Nová synagoga]

v původním ghettu za severní stranou náměstí byla postavena v 17. století a zvětšena roku 1888. Bohoslužby se v ní konaly do Druhé světové války, zbořena byla roku 1988. postavena v době třicetileté války v roce 1629. Dostavbou a přestavbou prošla v roce 1888. Od května roku 2007 ji připomíná pamětní deska umístěná na budově obchodního domu.

Synagoga, rabínský dům i několik dalších domů bylo v roce 1989 zbouráno, aby na uvolněném prostranství mohlo vzniknout nákupní středisko.

Výsledek obrázku pro brtníky synagoga http://www.zidovskehrbitovy.cz/img/brtnice_synagoga3.jpg

 

[Židovský hřbitov] Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj C

První se patrně nacházel na severní stráni za kaplí Panny Marie Pomocné, na prvním poli na levé straně, byla zde nalezena kostra se zbytkem židovského pohřebního roucha. Na příkaz vrchnosti byl však před rokem 1600 zrušen

Starý ŽH Brtnice (03).jpg

 

Židovský hřbitov D)

Po roce 1600, po pravé straně silnice na Panskou Lhotu, kde se pohřbívalo až do Druhé světové války.

Brtnice-horní-židovský-hřbitov2011a.jpg

 

Obřadní síň D)

Židovského hřbitova, dochována jen čelní stěna

Židovský hřbitov-1.jpg 

 

Kamenný kříž Zdroj C

U židovských hřbitovů

Brtnice-kříž-u-židovských-hřbitovů2011.jpg

 

Židovská radnice Zdroj C

č. p. 200

Brtnice, Zašpitál čp200 (02).jpg

 

 

 

 

[Malé ghetto]

se synagogou za severní stranou náměstí existovalo už v 1. polovině. 17. století, V 18. a v 1. polovině 19. stol. přibývaly další židovské domy západně a severním směrem odtud v oblasti „Za špitálem, zbořeno bylo v letech 1987-88.

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.11.2016

Předchozí editace: 3.5.2011

Popis: Popis: http://www.kvelektro.cz/public/galleries/2/1585/mesto-brtnice.jpg?036dec50390c803220dfa35846448b3a

Letecký pohled na Brtnici (Zdroj: www.kvelektro.cz)