Kód CZ

Beranovec

(Porenz)

 

Usedlost

Na návsi

 

Usedlost

Na návsi

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Jihlava, s.o. Jihlava

1961 Okres Jihlava

2003 Pověřený městský úřad

Část Suché

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1233

Malebná vesnička tvořená návsí, zničená řadou nevkusných novostaveb

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

111 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

29 

 

2009

 

63

 

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (4.11.2016)
 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.11.2016