Kód CZ 197

Batelov

(Battelau)

Osada: Bezděčín

Připojené obce: Lovětín, Nová Ves, Rácov

Kostel sv.Petra a Pavla  Zdroj C)

barokní na náměstí, 1755-61, na místě got.kostela, vstup s dvojvěžím 1836

Batelov - kostel sv. Petra a Pavla.jpg

 

Kostel sv. Barbory Zdroj C)

Na hřbitově. pův.farní. Postaven byl na konci 13. století. Z této doby se dochovaly zdi lodi a presbytáře. Přestavěn 1670, nově přistavěna sakristie, zaklenut presbytář, zvětšena okna a proražen nový vchod na západní straně. V 19. století byla postavena kruchta a plochostropá loď zaklenuta dešťovou klenbou.

http://www.kostelyunas.net/kostely/batelov_2_4.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Batelov-kostel-svBarbory-na-h%C5%99bitov%C4%9B2013.jpg/1024px-Batelov-kostel-svBarbory-na-h%C5%99bitov%C4%9B2013.jpg

 

Fara Zdroj C)

1635-6, č.p.129 na náměstí

Manse - Batelov.JPG

 

Hřbitov

S řadou zajímavých náhrobků

Batelovská-lípa-a-kostel-svBarbory2013.jpg

 

Synagoga Zdroj I)

v severozápadním rohu náměstíčka, na místě starší synagogy zničené spolu s ostatními okolními domy při požáru v roce 1790. Dostavěna byla v roce 1794, upravena byla v roce 1825. K bohoslužbám místní židovské obce sloužila do 2. světové války. V letech 1958–74 budovu využíval místní sbor Církve čs. husitské. V letech 1984–85 byla upravena na klub a sloužila místní organizaci svazu zahrádkářů. I přes pozdější úpravy si zachovala klasicistní vzhled.

Batelov, synagoga 01.jpg

 

Židovský hřbitov Zdroj I)

Na mírném návrší nad silnicí na Švábov. Zeď se rozpadá. Márnice v jihovýchodním rohu rozpadlá.

Židovský_hřbitov_Batelov.JPG

 

Márnice židovského hřbitova Zdroj I)

Pouze torza zdí

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/%C5%BDH_Batelov_%28003%29%2C_m%C3%A1rnice.jpg/800px-%C5%BDH_Batelov_%28003%29%2C_m%C3%A1rnice.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj C)

Na náměstí

Batelov - svatý Jan Nepomucký.JPG Batelov - svatý Jan Nepomucký.JPG

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  

Před kostelem

 

Socha P.Marie Immaculaty  Zdroj C)

Před kostelem

Batelov - Immaculata a kašna.JPG Immaculata_-_Batelov_square_-_detail.JPG

 

Kalvárie  Zdroj C)

Tři dřevěné kříže na kopci u lesa

Kalvárie - Vršek - Batelov - all cross.JPG

 

Socha P.Marie Zdroj C)

U silnice do Třeště

Náhled Náhled

Socha sv.Pavla Zdroj C)

Na schodišti před kostelem vpravo

http://www.dedictvivysociny.cz/files/_legacy111/thumb-o/img_3829.jpg

 

Socha sv.Petra Zdroj C)

Na schodišti před kostelem vlevo

http://www.dedictvivysociny.cz/files/_legacy111/thumb-o/img_3828.jpg

 

Socha sv.Cyrila

Na schodišti před kostelem

 

Socha sv.Metoděje

Na schodišti před kostelem vlevo

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Lovětínská ul.

Batelov-kříž-na-Lovětínské-ulici2013.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U silnice na Třešť

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U cesty k Lovětínu

 

Boží muka Zdroj C)

U silnice do Třeště

Boží muka Batelov - směr Třešť.JPG

 

Boží muka Zdroj C)

Svabov

Bozi muka Batelov Svabov.JPG

 

Boží muka Zdroj C)

U zastávky autobusu

Náhled

 

Boží muka Zdroj C)

U silnice ke Spělovu

Náhled

 

Boží muka Zdroj C)

U CESTY do Lovětína při č.p..598 v ul.Pod Vrškem, POSTAWEN TYTO BOŽÍ MUKY PRO AMATKI PANA JEŽISSE  KRYSTA A PRO JEHO SMRT V KRVI… NAKLADEM MARKA BEZSTAROST KAMENIKA L.P. 1667

Náhled

 

Boží muka Zdroj C)

U silnice na Rácov

Náhled

 

Boží muka Zdroj C)

Ul.Pod vrškem, NAKLADEM LUKASE PARKANA Z BATELOWA 1770

Náhled Náhled

 

Boží muka Zdroj C)

Ul.Pod Vrškem

Náhled

 

Boží muka Zdroj C)

U silnice do Nové Vsi

Náhled

 

Boží muka Zdroj C)

Severně od obce, 1744

Náhled

 

Smírčí kříž Zdroj J)

Reliéf latinského kříže, gotizující nápis a rytina pistole. Stával u kraje lesa severovýchodně od obce. Výška 92 cm šířka 46 cm tl.14 cm.

Batelov - smírčí kříž č. 0608 u kostela.JPG

 

Smírčí kříž Zdroj J)

1894, v chatové osadě Vršku jižně od obce před chatou č.019.Na paměť zabité bleskem paní Marie Herzové. Nápis Na památku zemřelé věrné manželce a matce 18 25/IV 94. Výška 71 cm šířka 42 cm tl.10 cm.

 

http://img17.rajce.idnes.cz/d1702/12/12007/12007085_1775e3580552f50d3aed03b78c957e74/images/Batelov-2329.jpg?ver=2

 

Smírčí kříž  Zdroj J)

stál vpravo u silnice do Rácova v mezi, asi 150 m od rozcestí se silnicí do Nové Vsi, naproti sloupu vysokého napětí. Na kameni byl reliéf jetelového kříže. Kámen byl naposledy zaznamenán v listopadu 1972, zapadlý v zemi a zarostlý travou.

 

Památník Karla Havlíčka Borovského Zdroj C)

na Havlíčkově vrchu

 

Erb Jiřího Čižovského z Čižova Zdroj E) Zdroj F)

1586, na budově zámku

http://www.castles.cz/watermark.php?filename=image/pictures/325/opl325_9.jpg&x=450&y=600

 

Erb Zdroj E) Zdroj F)

na budově zámku

http://www.castles.cz/watermark.php?filename=image/pictures/325/opl325_10.jpg&x=450&y=600

 

Památník obětem holocaustu Zdroj A)

Na náměstíčku v ghettu

Batelov, památník u synagogy.jpg

 

Sloup Zdroj C)

Na Noveckém kopci

Náhled

 

Kašna Zdroj C)

Na náměstí, 1726 OBNOWENACI ZA CASV PAMATECE HASSKA PRIMASA BATELOWSKIHO, na horní části dříku 1846,

Batelov - kašna.JPG

 

[Tvrz] Zdroj E) Zdroj F)

Již 1406 pustá

 

[Tvrz] Zdroj E) Zdroj F)

Zmíněna 1534, nahradila pusté sídlo. Na jejím místě postaven „Nový“ zámek.

 

Starý zámek Zdroj E) Zdroj F)

Tzv. „starý zámek“ v Batelově postavili ve druhé polovině 16. století Čížovští z Čížova, pravděpodobně Jiří Čížovský. Krátce po té, na přelomu 16. a 17. Století, byl změněn na úřednickou budovu. Sloužil tak i za následujících majitelů - Krabicové z Weitmile, Odkolkové z Újezdce, páni z Klee či Blankensteinové.

Batelov - Starý zámek

 

Nový zámek Zdroj E) Zdroj F)

Pozdně renesanční ze 17. století postavený na místě středověké tvrze. Majitelé Batelova se často střídali: statek náležel pánům z Lipé (do poloviny 14. století), Pacovským (od poloviny 14. století do konce husitských válek), pánům z Prostného (po Pacovských do r. 1534), Mikuláši Radkovcovi z Mirovic (1534 – 1546) a Čížovským z Čížova (1546 – 1626). R. 1586 byla tvrz Jiřím Čížovským přestavěna, takže se pak označuje jako zámek Nový Batelov. Po Bílé hoře – r. 1626 – koupili batelovské panství Krabicové z Weitmile, za jejichž éry vzkvétalo. Páni z Weitmile či po nich přišedší Odkolkové z Újezdce zámek přestavěli. V r. 1735 koupil batelovské panství Jan Kryštof Burkhardt de Klee, který po roce 1755 zahájil v Batelově výstavbu velkého kostela a zámek opět přestavěl a rozšířil, tentokrát klasicistně. Posledními soukromými majiteli Batelova byli od r. 1839 Blankensteinové. Nejpozdnější zásahy do podoby objektu pocházejí z r. 1893 a bohužel i z druhé poloviny 20. století. Původní mansardová střecha byla nahrazena valbovou a došlo i k zásahům v interiéru.

  Batelov - Nový a Starý zámek.jpg

 

Židovské ghetto Zdroj C)

Židovské ghetto vzniklo východně od náměstí pravděpodobně hned v době, kdy se Židé usadili v Batelově po svém vyhnání z Jihlavy, důkazy o tom však chybí. Všechny starší domy – včetně synagogy – podlehly velkému požáru v roce 1790. Nově vystavěná židovská čtvrť tvoří poměrně dobře dochovaný celek s malým náměstím a několika úzkými uličkami. V 19. století zde bylo 14 obytných domů.

Židé se v Batelově usadili snad ve 2. čtvrtině 15. století, když byli vypovězeni z nedaleké Jihlavy. Lze předpokládat, že již tehdy zde vznikla první židovská náboženská obec. V 18. století a 1. polovině 19. století bylo batelovské ghetto velmi početné – povolení žít v Batelově mělo 26 židovských rodin, což tehdy mohlo představovat až 2000 osob. Na konci 19. století – v roce 1880 – žilo v Batelově již jen 134 osob židovského vyznání (což představovalo 6 % obyvatel městyse), v roce 1900 tu žilo už jen 77 Židů (4 % obyvatel), v roce 1930 31 lidí (1 %). Ve 2. světové válce židovská obec zanikla a nebyla obnovena.

 

Záložna Zdroj C)

S původní rondokubistickou fasádou

 

Usedlost č.p.39 Zdroj C)

Náhled

 

Památná lípa Zdroj C)

U hřbitova

Batelovská-lípa2013.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

1850 politický okres Jihlava, s.o. Jihlava

1961 Okres Jihlava

2003 Pověřený městský úřad Třešť

23.4.2008 vrácen statut městyse

 

 

Historie městečka >>

Městys po obou stranách bývalé česko-moravské zemské hranice, rozkládající se asi 18 kilometrů jihovýchodně od Pelhřimova. První zmínka o Batelovu je ze z r.1279 jako o vsi.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1905

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2008

2335 

 

 

www.batelov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě, Sefer, 1992

3) Z. Jaroš: Pamětní kameny na Jihlavsku, 2003

 

A) batelov.cz

C) cs.wikipedia.org

D) region-vysocina.cz

E) castles.cz

F) hrady.cz

G) amar-sro.cz

H) kr-vysocina.cz

I) turistika.cz

J)pavel464.rajce.idnes.cz (21.4.2016)/

 

Kód CZ

Bezděčín

(Besdietschin)

Kaplička Zdroj A)

20.stol.

 

Boží muka Zdroj C)

stojí na západním kraji vsi. Barokní toskánský sloup s plnou hranolovou kaplicí pochází z roku 1727.

 

Pamětní kámen Zdroj C)

se nachází v lese nad vsí

 

 

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1400

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.5.2011

Mapa stabilního katastru 1835 (Zdroj: www.castles.cz )