Kód CZ

Arnolec

(Arnoletz, Arnoldsdorf)

Kaple sv Vendelína Zdroj C)

1874, volně stojící stavba obdélníkového půdorysu s půlkruhovým závěrem kněžiště je ukázkou drobné rustikální pseudorománské sakrální architektury . V letech 2004 - 2007 proběhla celková obnova.

Arnolec kaple svatého Vendelína.jpg

 

Kaplička sv.Anny Zdroj C)

v polích na východ od obce k Jersínu. V roce 1734 ji nechal postavit tehdejší majitel brtnického a černického panství Antonín Rombald, hrabě z Collalto et St. Salvatore. Má obdélníkový tvar. Je v barokním stylu rustikálního charakteru. Hladkou fasádu člení v rozích pilastry s římskou hlavicí, vršek kryje valbová střecha

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Před kaplí

Obrázek sv. Trojice Zdroj C)

při cestě do zdejších hor, vyobrazení má připomínat nehodu s jelenem.

 

Smírčí kříž Zdroj C)

zvaný „Baba“ v polovině cesty (cca 1 km od Arnolce) mezi Stájí a Arnolcem, měl by to být nejvyšší kamenný kříž na Vysočině, rozměry 143-98-30, pravděpodobně pochází z období křižáckých válek, stojí pod lesem „Řezníkovo boroví“, připomíná násilnou smrt pěšího posla na tehdejší cestě z Čech na Moravu, tato frekventovaná trasa se také jmenovala podle této památky „U kamenného kříže“. Nejpravděpodobnější varianta je, že kříž připomíná setkání krále Ludvíka Jagellonského s českými stavy 11. března 1522. Monolitický kříž s okosenými hranami, ramena i tělo se postupně rozšiřuje.

Arnolec smírčí kříž.JPG

 

Pamětní deska  Zdroj C)

Rodáka faráře Josefa Toufara - nachází se na jeho rodném domě čp. 1, umístěna od roku 1992.

 

Škola Zdroj A)

První škola 1814. Nová školní budova vznikla v roce 1881 a roku 1937 byla výuka rozdělena do dvou tříd. Zrušena 1976

 

Rychtářský rybník Zdroj A)

obklopen porosty vysokých ostřic a rákosinami je přírodní památkou.

 

 

Zpět na okres

panství Rudolec

1850 politický okres Jihlava, s.o. Jihlava

1961 Okres Jihlava

2003 Pověřený městský úřad Polná

 

 
Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1407. Po vzniku patřila k měřínskému probošství a k majetku třebíčského kláštera, který kraj kolonizoval. Pod Měřín spadal až do II. poloviny 15. století, poté ho do roku 1491 vlastnil Jan z Lomnice a krátce se hlásil k panství Pernštejnů. Arnolcem vedla stará obchodní stezka nazývaná Uherská, 11. března 1522 právě zde pražská šlechta vítala krále Ludvíka Jagellonského. Od počátku 16. století se počítal k rudoleckému panství, jenž zdědila Anna z Rudolce s manželem Janem z Vranova, jehož poručník Beneš Krčma z Koněpas dal Arnolci v roce 1544 odúmrť. V roce 1552 se majitelem stal Václav Chroustenský z Malovar a Chroustenic. V období 1622 – 1919 byli vlastníky Collaltové. V roce 1897 tu založili sbor dobrovolných hasičů. V letech 1869-1930 spadala obec pod okres Jihlava, v letech 1950-1961 pod okres Jihlava-okolí a od roku 1961 znovu pod okres Jihlava.

 

Rok

obyv.

domů

1850

324

 

1869

357

 

1880

393

 

1890

390

 

1900

379

 

1910

374

 

1921

376

 

1927

376

 

1930

354

 

1950

247

 

1961

271

 

1970

247

 

1980

241

 

1991

228

 

2001

184

 

2002

182

 

2006

174

73 (29)

 

www.obecarnolec.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

- HNÍZDIL, Oldřich. Arnolec 1407-2002, 2002

 

A) obecarnolec.cz (29.3.2011)

C) cs.wikipedia.org  (16.11.2016)

D) expedice.rps.cz (29.3.2011)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.11.2016

Předchozí editace: 29.3.2011