Kód CZ

Vápenná

(Zighartice, Setzdorf)

Osady: Nýznerov, Polka, Zelená Hora, Staré Podhradí, Paseky, Bažiny, Lesní Čtvrť

Kostel sv. Filipa

dominanta a nejvýznamnější kulturní památka obce. Byl postaven v klasicistním slohu v letech 1780 až 1781. Alois Bauch z Vidnavy vytvořil překrásné malby v interiéru někdy na přelomu 19. a 20. století.

File:Vápenná Kostel sv. Filipa.jpg 

 

Fara

...

 

 

Kaple
nedaleko nádraží, 1785

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_b/022BuEQ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Hřbitov
za kostelem. Je nemovitou kulturní památkou se zdí z lomového neomítnutého kamene, rozprostírající se kolem kostela.

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky/3325.jpg

 

Výklenková kaplička

nachází se u silnice na kraji obce Vápenná při výjezdu směrem na Žulovou.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/V%C3%A1penn%C3%A1_A._Bo%C5%BE%C3%AD_muka%2C_celkov%C3%BD_pohled.jpg/800px-V%C3%A1penn%C3%A1_A._Bo%C5%BE%C3%AD_muka%2C_celkov%C3%BD_pohled.jpg

 

Výklenková kaplička

U č.p.408

 

Kamenný kříž

Na sloupu, kříž nahrazen dřevěným, obnoven po 2013, u silnice na Žulovou

 

 

Kamenný kříž

V zahradě č.p.257, 1887, původně mezi dvěma mohutnými lípami, obnoven 2009

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky/14208.jpg

 

Kamenný kříž

Centrální na hřbitově, 1927

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/V%C3%A1penn%C3%A1_G._K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_h%C5%99bitov%C4%9B.jpg/800px-V%C3%A1penn%C3%A1_G._K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_h%C5%99bitov%C4%9B.jpg

 

Sousoší Kalvárie se sv.Janem a P.Marií

Rozbité torzo sloupu před OÚ, původně před č.p.225

 sloup se sochou Ukřižování

 

Dřevěný kříž

Před kostelem u zdi

 

Hrob sedmi obětí Frývaldovské stávky

Na hřbitově. výsledek stávky dělníků ze dne 25.11.1931

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky1/45265.jpg 

 

Památník padlým

U silnice na Žulovou. Nápis : 1914 – 1918, Kdybychom měli slova a řeč, nepotřebovali bychom zbraně. Věnováno Obětem válek a násilí Renovováno obcí Vápenná a Ministerstvem obrany ČR, 2003. Byl zhotoven na památku padlým v 1. světové válce a v roce 1925 od kameníka Obetha z Velké Kraše.

http://www.vets.estranky.cz/img/picture/16686/09_0520_vapenna_001_JE.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/V%C3%A1penn%C3%A1_3._Pam%C3%A1tn%C3%ADk_ob%C4%9Btem_v%C3%A1lek%2C_od_jihu.jpg/1024px-V%C3%A1penn%C3%A1_3._Pam%C3%A1tn%C3%ADk_ob%C4%9Btem_v%C3%A1lek%2C_od_jihu.jpg

 

Památník padlým

Vstupní prostor kostela, Dílo významného sochaře Josefa Obetha Bolestná Matka Boží k uctění památky padlých

Obrazek

 

Památník Jaroslava Karbana

Člen finanční stráže

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_g/mh5DK.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Fojtství č.p.1- Latzelův dům

Šoltéství 

Latzel-dum-m https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/V%C3%A1penn%C3%A1_F._%C4%8Dp._1.jpg/1024px-V%C3%A1penn%C3%A1_F._%C4%8Dp._1.jpg

 

Dům č.p.98

z přelomu 18. a 19. století.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Vapenn%C3%A198.jpg/1024px-Vapenn%C3%A198.jpg 

 

Kamenná šachtová vápenka

u nádraží ve Vápenné. šachtová pec,

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/V%C3%A1penn%C3%A1_pec_na_vypalov%C3%A1n%C3%AD_v%C3%A1pna.jpg/800px-V%C3%A1penn%C3%A1_pec_na_vypalov%C3%A1n%C3%AD_v%C3%A1pna.jpg

 

[Kovárna]

Pohlova

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky1/45258.jpg

 

Stará škola

Pod kostelem, později spořitelna a prodejna Baťa.

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky1/45264.jpg

 

Škola

1936

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky1/45263.jpg

 

[Dům]

Roubený

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky1/45314.jpg

 

[Dům]

Pod kostelem

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky1/45315.jpg

 

 

Zpět na okres

 Panství

 Politický okres Jeseník, s.o.Vidnava

1961 Okres Šumperk

1996 okres Jeseník

2003 Pověřený MěÚ Javorník, ORP Jeseník

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2759 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) rychleby.cz/weby/Vapenna (8.7.2008)

C) vets.estranky.cz (17.3.2014)

D) latzel.napomezi.cz (17.3.2014)

E) heide.sweb.cz (17.3.2014)

F) cs.wikipedia.org (18.3.2014)

G) mapy.cz (18.3.2014)

H) skorosice.cz (3.5.2014)

 

 

Kód CZ

Nýznerov

(Niesnersberg)

Kaple Nanebevzetí P.Marie

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/N%C3%BDznerov_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_%281%29.jpg/800px-N%C3%BDznerov_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_%281%29.jpg

 

Dřevěný kříž

Před kaplí

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/N%C3%BDznerov_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_%281%29.jpg/800px-N%C3%BDznerov_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_%281%29.jpg

 

Památník zajatcům

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky/452.jpg

 

Hostinec Erlenův mlýn

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky1/45284.jpg

 

Hájovna

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky1/45285.jpg

 

Pila

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky1/45286.jpg

 

 

Část obce Skorošice

 

Do roku 1949 patřila k Vápenné také větší část osady Nýznerova (zvaná též Nýznerov 1. díl), založená na pozemcích bývalého vápenského fojtství. Ta se však nalézala na nejzápadnější hranici obce a byla přístupná jen od Žulové a od Skorošic. Ke Skorošicím byla nakonec uvedeného roku připojena.

 

osada Nýznerov (dříve též Niesnersberk, něm. Niesnersberg), roztroušená v údolí Stříbrného potoka jižně od Žulové. Tato oblast se uvádí nejdříve jako Glaseberg (Skelná hora) a Glasegrund (Skelný důl), snad zde tedy existovala sklárna. Samotná osada však byla založena až roku 1785 na pozemcích rytířského fojství ve Vápenné a nazývala se podle fojta Franze Niessnera. Osídlení se však brzy rozrostlo na území vratislavského biskupství patřící k Žulové a už roku 1811 měly obě části společné číslování. Roku 1836 zde již bylo 51 domků, 332 obyvatel a potašovna. I nadále však byl Nýznerov rozdělen (v roce 1930 měla vápenská část 52 domů a 304 obyvatel, žulovská jen 2 domy a 14 obyvatel). V roce 1949 byla část Nýznerova patřící k Vápenné (též zvaná Nýznerov 1. díl) přičleněna ke Skorošicím, před rokem 1965 pak i žulovská část (též zvaná Nýznerov 2. díl). Za první republiky zde byla postavena poměrně významná vodní elektrárna. Ve II. světové války byl v Nýznerově pracovní tábor zejména pro sovětské zajatce; je zde jejich hrob a památník. Turistickým cílem je Nýznerov především díky Nýznerovským vodopádům. Je zde rovněž soukromá obora s chovem muflonů a daňků.

 

Kód CZ

Polka

(Polke)

Dřevěný kříž

Křížek v obci

 

Vápenka

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky1/45312.jpg

 

 

Založení vsi 1775

 

Kód CZ

Zelená Hora

(Grünberg)

Pomník Jana Vycpálka

Zakladatele lomu

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_f/TdZByyg.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

 

2 km na východ od Vápenné, založená v 70. letech 18. století. Roku 1930 zde bylo 14 domů a 108 obyvatel.

Kód CZ

Staré Podhradí

(Nový Kaltštejn, Neu-Kaltenstein)

 

 

Část 3,5 km východně od Vápenné do 1948 Nový Kaltštejn. Větší část osady patří k obci Černá Voda, s níž má i celá osada jediné dopravní spojení. V současnosti se jedná o sloučení obou dílů. Roku 1930 bylo ve vápenské části Starého Podhradí 8 domů a 34 obyvatel.

 

Kód CZ

Paseky

(Muhrova Paseka, Moorhau nebo Muhrhau)

 

 

skupina chalup 3 km jihovýchodně od Vápenné, v nivě Vápenského potoka od Předním a Zadním Jílovcem, založené v 70. letech 18. století. Roku 1930 bylo v Pasekách 6 domů a 43 obyvatel.

 

Kód CZ

Bažiny

(Vrbiska, Weiden Sümpfe, Weidensümpfe)

 

skupina chalup 3 km jihovýchodně od Vápenné, v nivě Vápenského potoka od Předním a Zadním Jílovcem, založené v 70. letech 18. století. Roku 1930 bylo v Bažinách 8 domů a 54 obyvatel.

 

Kód CZ

Lesní Čtvrť

(Bogengrund)

 

3 km jižně od Vápenné na cestě do Lipové-lázní, na soutoku Vidnavky a potoka Obloučník. Roku 1930 zde bylo 5 domů a 41 obyvatel.

 

33 – 33 – 0

30 – 30 – 0

28 – 27 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.4.2023

Předchozí editace: 8.9.2022

Předchozí editace: 17.3.2014