Široký Brod

(Breitenfurt)

Kostel Povýšení sv. Kříže B) C)

z roku 1825

http://kostelycz.cz/foto/31brod.jpg chttp://kostelycz.cz/foto/31brod3.jpg

 

Fara B)

1890

Široký Brod 

 

Kříž

Před kostelem

http://kostelycz.cz/foto/31brod.jpg

 

Kamenný kříž

V horní části obce

 

Kamenný kříž

V dolní části centra obce, chybějící prvky

 

Obrázek

S korpusem Krista, v dolní části obce před č.p.44

 

Památník

Před kostelem

 

Zámek D)

Zdevastovyný a po požáru

Široký Brod Komerční objekt - Prodej, komerční objekt, Široký Brod - 3

 

 

Škola D)

Poškozena 1938

Široký Brod 

 

Most B)

File:Mikulovice (Niklasdorf) - bridge over Biela.JPG

 

Dub letní B)

(nad č.p. 122), památný strom

 

Dub B)

u Dlabačů, památný strom

 

Zpět na okres

Panství

 Politický i soudní okres Jeseník

1961 Okres

Část Mikulovic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce B)

Písemné záznamy hovoří o obci poprvé roku 1416. Název vznikl podle brodu přes říčku Bělou. V uvedeném roce byla obec lénem vratislavského biskupa, které držel frývaldovský rychtář (fojt) Hynek Mušín z Hohenštejnu, ale roku 1422 mu ji biskup i s ostatními majetky odňal pro Hynkovy prohusitské sympatie a předal ji jeho bratranci Hanuškovi. Poté Široký Brod patřil k panství Frývaldov (nyní Jeseník), které biskup do roku 1547 zastavoval nebo uděloval v léno, naposledy od roku 1506 Fuggerům, a poté držel přímo až do konce patrimoniální správy roku 1850.

Obec měla převážně německé obyvatelstvo živící se zemědělstvím, přadláctvím, ale i prací v lese. V minulosti byla na území obce naleziště zlata a granátů ve svoru.

V roce 1689 se v Širokém Brodě připomíná fojtství. V roce 1825 zde byl postaven kostel Povýšení sv. Kříže, u něhož byla roku 1890 zřízena římskokatolická farnost.

Široký Brod byl od počátku obecního zřízení roku 1850 do roku 1960 samostatnou obcí, pak byl ale připojen k Mikulovicím. Do roku 1924 k němu náležely rovněž osady Studený Zejf a Chebzí, které pak byly přičleněny k Písečné.

 

 

Rok

obyv.

domů

1869

636

 

1880

696

 

1890

733

 

1900

748

 

1910

844

 

1921

831

 

1927

831 N

 

1930

839

 

1950

397

 

1961

416

 

1970

419

 

1980

389

 

1991

349

 

2001

347

114

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) cs.wikipedia.org (11.5.2014)

C) kostelycz.cz (11.5.2014)

D) fotohistorie.cz (11.5.2014)

 

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.5.2014