Bukovice

(Buchelsdorf)

Osady: Dětřichov, Ficová, Franková, Hamrová, Štreitová

Kostel sv.Jiří B) C) D)

1901. interiéru kostela, v interiéru bylo užito lidového stavitelství a vlivu secese, který se projevuje v jejím dekoru. Hodinový stroj ve věži kostela byl vyroben v Mahrish Neustadtu, tj. dnešním Uničově.

http://www.turistika.cz/fotky/14738/96624/lrg_27jesenikkostelsv.jiri03.jpg http://www.turistika.cz/fotky/14738/96624/lrg_27jesenikkostelsv.jiri02.jpg

 

Hřbitov D)

Za kostelem

 

Most E)

přes říčku Bělou železobetonový most z roku 1905. Jedná se o mostní konstrukci z plnostěnných nosníků se zapuštěnou mostovkou, oba hlavní nosníky jsou zdobené secesními motivy a zároveň tvoří zábradlí mostu. Na průčelích obou stran mostu je vysekán původní nápis Franziskus Brücke, tedy Františkův most. Ozdobný betonový parapet stoupá do středu mostu, kde je stylizovaný erb. Celková délka mostu činí 16 metrů. Obdobných betonových mostů je přes Bělou v této oblasti více.

http://libri.cz/databaze/mosty/pics/2764/140u-Jesenik-Bukovice.jpg

Zpět na okres

 Panství

 Politický i soudní okres Jeseník

1961 Okres

1950 Část Jeseníku

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Bukovice jsou poprvé spolehlivě zmiňovány roku 1416, v roce 1420 již patřily k frývaldovskému panství vratislavského biskupa a bylo zde fojtství. Spolu s Frývaldovem (dnes Jeseníkem) byla ves také v 2. Polovině 15. Století a první polovině 16. Století zastavována či dávána v léno, naposledy v letech 1506-1547 Fuggerům, poté byla až do konce patrimoniální správy v roce 1850 v přímém držení biskupů. Bukovické fojtství bylo samostatným rytířským statkem, jehož držitelem byl r. 1527 doktor Hanuš Sachse, r. 1747 Johann Philipp Kuntschky, r. 1748 Gottfried Giebel a r. 1798 Jan Giebel.[2]

Bukovice byly samostatnou obcí do roku 1950, kdy byly sloučeny s Jeseníkem

 

Rok

obyv.

domů

1811

637 

 

1836

957

1869

1495

1880

1552

1890

1790

1900

2026

1910

2013

1921

1848

1927

 2234 N

 

1930

2069

 

1950

1260 

 

1961

1179

 

1970

1041

 

1980

1390

1991

1806

2001

1741

 

2010

448

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1)  Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) jesenik.cz (7.8.2007)

C) cs.wikipedia.org (26.3.2014)

D) turistika.cz (24.4.2014)

E) libri.cz

 

 fotografie

  

Dětřichov

(Dittershof)

Kaple

...

image005

 

Historie C)

Byla založena roku 1793 na místě dvou biskupských dvorů zmiňovaných roku 1694 a pojmenována po hudebním skladateli Karlu Dittersovi von Dittersdorf, který v té době vykonával funkci biskupského hejtmana na Frývaldově. Tomu biskup Philipp Gotthard von Schaffgotsch dvůr dosud patřící k frývaldovskému panství roku 1785 daroval a Dittersdorf řídil i jeho prvotní parcelaci.

Dětřichov se rozkládá zčásti na katastru Bukovic a zčásti na katastrálním území Seč u Jeseníka. Od roku 1850 je osadou Bukovic, po jejichž připojení k Jeseníku je jen součástí Bukovic jakožto části města Jeseník. Zavádějícím způsobem bylo zvoleno jméno Dětřichov pro část města Jeseník vzniklou z bývalých osad Dlouhá Hora, Mýtinka, Pasíčka a Seč

 

Ficová

(Fietzenhau)

 

 

Franková

(Frankenhau)

 

 

Hamrová

(Hammerhau)

 

 

Štreitová

(Streitenhau)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.3.2014