Kód CZ  19280

Žatčany

Připojeny: Třebomyslice
Kostel Nejsv.Trojice Zdroj 2)

14.stol., barokně přestavěný, 17.-18.stol.

Žatčany - kostel Nejsvětější Trojice obr3.jpg Žatčany Kostel Nejsvětější Trojice 2.jpg

 

Kaple sv.Máří Magdaleny Zdroj 2)

Hřbitovní, poč.18.stol.

Žatčany - kaple sv Máří Magdalény obr1.jpg

 

Hřbitov Zdroj C)

 

Sousoší Nejsv.Trojice Zdroj C)

Floriánův z roku 1766 u kostela

Žatčany - sousoší Nejsvětější Trojice obr2.jpg Žatčany - sousoší Nejsvětější Trojice obr2.jpg

 

Sousoší sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

U kaple sv.Máří Magdaleny

Žatčany - socha sv Jana Nepomuckého u kostela.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Zv.Fialových, 1883 u silnice na Nesvačilku

Žatčany - Fialův kříž.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Zv.Sedláčkových

Žatčany - Sedláčkův kříž.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Floriánův z roku 1766 u kostela

Žatčany kříž.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Zv.Vránův, 1835, proti mlýnu

Žatčany - bytovka a kříž.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Zv.Eliášův

Žatčany - Eliášův kříž.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Zv.Fialův, 1873 u mostu přes Hranečický potok

Žatčany - Fialův kříž u mostu.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Zv.Kalvodův, u cesty na Nesvačilku

Žatčany - Kalvodův kříž.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Zv.Kunderův. u sokolovny. Kříž nechal koncem 19. století postavit tehdejší starosta obce Antonín Kundera. Při osvobozování obce v závěru 2. světové války byl podstavec kříže povalen tankem, železný dvoumetrový kříž rozlomen. V roce 1946 jej obec na památku skončení války obnovila. V roce 1998 byl kříž znovu opraven a prostor kolem něho upraven.

Žatčany - Kunderův kříž u sokolovny.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Zv.Weissův, 1854 u silnice na Nesvačilky

Žatčany - Weissův kříž.jpg

 

Mlýn Zdroj C)

na západním okraji obce

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/%C5%BDat%C4%8Dany_ml%C3%BDn.jpg/1024px-%C5%BDat%C4%8Dany_ml%C3%BDn.jpg

 

Sokolovna Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/%C5%BDat%C4%8Dany_sokolovna.jpg/1280px-%C5%BDat%C4%8Dany_sokolovna.jpg

 

Důmč.p.14 Zdroj C)

Žatčany - řadový dům čp 14.jpg

 

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Židlochovice

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

465

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (29.1.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.1.2017