Kód CZ

Velké Hoštěrádky

(Hostraditz)

Kostel sv. Šebestiána, sv.Rocha a sv.Rozálie C)

z roku 1789 s barokním oltářem

Velké Hostěrádky - sv Šebestiána, Rocha a Rozálie obr4.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Velk%C3%A9_Host%C4%9Br%C3%A1dky_-_sv_%C5%A0ebesti%C3%A1na%2C_Rocha_a_Roz%C3%A1lie_obr1.jpg/1280px-Velk%C3%A9_Host%C4%9Br%C3%A1dky_-_sv_%C5%A0ebesti%C3%A1na%2C_Rocha_a_Roz%C3%A1lie_obr1.jpg

 

Evangelická kaple C)

Velké Hostěrádky - evangelická kaple obr1.jpg

 

Socha C)

Ve výklenku průčelí kostela

 

Socha C)

Ve výklenku průčelí kostela

 

Železný kříž C)

Před kostelem

Velké Hostěrádky - kříž u kostela.jpg

 

Mohylník Skřípov a Líchy C)

 archeologické naleziště

 

Památník obětem 1914-18 C)

Velké Hostěrádky - pomník.jpg

 

Pamětní deska obětem 1914-18 C)

 

Pamětní deska T.G.Masaryka C)

Velké Hostěrádky - pamětní deska TGM.jpg

 

Pamětní deska obětem 1938-45 C)

Velké Hostěrádky - pamětní deska obětem 2. sv. války.jpg

 

Zájezdní hostinec C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Velk%C3%A9_Host%C4%9Br%C3%A1dky_-_z%C3%A1jezdn%C3%AD_hostinec_obr1.jpg/1920px-Velk%C3%A9_Host%C4%9Br%C3%A1dky_-_z%C3%A1jezdn%C3%AD_hostinec_obr1.jpg

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Klobouky

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

780

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (30.11.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.11.2015