Kód CZ

Unkovice

Kostel Nanebevzetí P. Marie Zdroj C)

již ve 14. století, do roku 1341 je datována první zpráva o místní faře. Unkovická farnost byla v roce 1633 přesunuta do Židlochovic. Současná barokní podoba chrámu pochází z roku 1767, kdy jej nechal přestavět a rozšířit Jan z Ditrichštejna. Jeho interiér byl naposledy upravován v 70. letech 20. století. Ve věži se nachází tři zvony z 16. a 17. století, oltářní obraz je z roku 1849.

Unkovice-kostel2013a.jpg

 

Hřbitov Zdroj C)

Za kostelíkem

Unkovice-hřbitov2013.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

U kostela

Unkovice-kříž-u-kostela2013a.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Kříž-na-křižovatce-u-zastávky-Unkovice-rozcestí2013.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Unkovice - kříž na návrší obr1.jpg

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Židlochovice

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131.

Původní název vesnice byl Chrám páně. Asi okolo roku 1300 se vesnici začalo říkat Unišovice nebo také Hunkovice. Prvním historicky doloženým vlastníkem obce byl Statek Žabčický, jehož pánem byl Ignát Žabčický z Martinic (1497-1500) a poté obec patřila panu Vilému z Pernštýna. V letech 1715-1742 Karlu svobodnému pánu ze Žerotína. Ten zde proměnil myslivárnu ve školu, kterou navštěvovali děti z ostatních vesnic. V roce 1743 koupil Židlochovice, Hunkovice a Žabčice hrabě Leopold z Dietrichsteinů a po něm byli obecním pánem knížata Karel Jan a František z Dietrichšteinů. Roku 1819 koupil obecní panství Albert Sasko-Těšínský a roku 1822 arcivévoda Karel Ludvík Rakouský. V raném období místní kostel sloužil i okolním vesnicím Hrušovanům, Žabčicím, Přísnoticím a Želízku s Koválovem. Želízko s Koválovem, dříve Horní Hunkovice, zanikly v době třicetileté války (1618) a dnes stojí na jejich místě rozsáhlé polnosti. Poté až roku 1630 byl v Židlochovicích vystavěn chrám Páně a unkovický kostel ztratil svou důležitost.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

610

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (29.1.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  29.1.2017