Kod CZ 16948

Uherčice

(Auertschitz)

[Kostel sv.Jana Křtitele]

Pův.románský, doložený 1220, 1671 raně barokně přestavěn. Věž přistavěna po 1750. Kostel v havarijním stavu zbořen 1891

 

[Zvonice]

Zůstala stát i po demolici kostela v rroce 1891, využívána hasiči, nakonec odstřelena 1965

http://www.fotohistorie.cz/image.jpg.ashx?photoID=15150&photoType=1

 

Kostel sv.Jana Křtitele 2) C)

Neogotický, z režnách cihel, na náměstíčku proti radnici, 1893-4. První doložená písemná zpráva o Uherčicích pochází z roku 1220. V té době zde již byl farní kostel náležející vilémovskému klášteru benediktinů. Za husitských válek přesídlili vilémovští mniši do Uherčic, založili zde proboštství a sídlo opata. Poslední uherčický opat Petr byl donucen evangelíky uprchnout do Rajhradu, kde roku 1541 zemřel.

 

[Fara] 3)

1421 sídloopata a z části konventu vilémovských benediktinských opatů (od Čáslavi), na místě současné fary č.p.27 a domů 28-31

 

Fara 3)

Č.p.27,1785 lokalie, 1868 fara, stavba 1853

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

Na začátku náměstí

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/JN_Uher%C4%8Dice.JPG/640px-JN_Uher%C4%8Dice.JPG 

 
Železný kříž C)

Před kostelem

 
Železný kříž

U silnice na Satrovice

 
Železný kříž

U sklípků JV od obce

 
Železný kříž

JV od obce

 
Železný kříž

V části obce za řekou

 
Železný kříž

U cesty kolem sklípků západně od obce k vodojemu

 
Železný kříž (?)

Západně od obce v poli

 
Železný kříž (?)

SVod obce v poli u řeky

 

Boží muka C)

U silnice na Satrovice

 

Boží muka

Na Z kraji městečka

 

Památník padlým 2)

Před kostelem

 

Radnice 2) C)

Pozdně renesanční 1602, 1995-7 zrenovována. Nad portálem LETA PANIE 1602 ZA RICHTARZE TOMASSE POCZARA STARSSICH DANIELE / PRORSSE MIKVLASSE CHOTEBORZSKEHO IANA KOMARKA GIRZIKA SSERA / TICZKEHO VSTAWEN GEST TENTO DVM OBECNI KE CZTI A K CHWALE / PANU BOHU /- / ZA VROZENEHO PANA  MIKVLASSE KELLERA Z LANGRONU A VRZEDNIKV NA PAVZDRZANECH.

 

 

Mlýn  C)

Č.p.32

image023.jpg 

 

Zpět na okres

Panství Uherčice

1581 Panství Pouzdřany

1629 Panství  Mikulov

1850 politický a soudní okres Hustopeče

1941 s.o.Židlochovice

1961 Okres  Břeclav

2003 Pověřený městský úřad

 

image024.jpg

Historie obce

Pův.městečko, zástavba vesměs nehodnotná zmodernizovaná. První zmínka o obci pochází z počátku 13. století. V roce 1220 se můžeme setkat s jejich jménem v podobě "ad Vhricic" nebo v jiném prameni jsou uvedeny jako "villam Vrsciz". Německou podobu jejich úředního jména Auerschitz máme doloženu poprvé k roku 1297. Ve 14. století ves držel vilémovský benediktinský klášter. V roce 1565 byly Uherčice v majetku mocného rodu Žerotínů. Ti je v roce 1610 odprodali Františku kardinálu z Ditrichštejna. Tak byla ves až do roku 1848 spojena s mikulovským panstvím. Od roku 1850 náležely Uherčice k soudnímu okresu Hustopeče. Protože však ty byly 8. října 1938 okupovány a odtrženy od republiky, přešla jejich správa na sousední okres Židlochovice a později na politický okres Brno. Po osvobození 16. dubna 1945 a po obnově okresu Hustopeče se politická správa opět vrátila. Se zánikem tohoto okresu v roce 1960 se Uherčice staly součástí okresu Břeclav

 

Rok

obyv.

domů

1850

1927

1244

1930

1947

1961

1970

2001

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

3) Kuča Karel, Města a městečka v Č.na M. a ve S.

 

A) uhercice.cz (1.1.2015)

 

fotografie

22.3.2006

 

 

  Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.1.2015