Kód CZ

Třebomyslice

(Trebomislitz)

Kaple

 

Železný kříž

U kaple

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Židlochovice

1961 Okres Brno venkov

1949 Část Žatčan

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Třebomyslice byly založeny hrabětem Dubským, olomouckým krajským hejtmanem, v roce 1785, kdy byl rozparcelován vrchnostenský dvůr. Nová vesnice, která byla pojmenována podle jihočeských Třebomyslic, odkud pocházela rodina zakladatele, vznikla v těsné blízkosti Žatčan, neboť přímo navazovala na jihozápadní roh žatčanské návsi. Domy byly postaveny podél krátké cesty jižním směrem, která se po přibližně 250 metrech stáčí na západ k Měnínu

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

472

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (29.1.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.1.2017