Kód CZ 16382

Těšany

Kostel sv. Barnabáše C)

Počátek budování kostela je spojen s léty 1896–1897. Do této doby kostel v Těšanech nebyl, stála zde pouze malá kaplička sloužící zároveň jako zvonice, kterou těšanští vystavěli po zničujícím požáru, jenž v obci vypukl 11. června 1697 v den sv. Barnabáše. Stavba kostela byla povolena roku 1896 a o rok později dokončena. Kostel byl slavnostně vysvěcen 12. 6. 1906 a zasvěcen svatému Barnabáši – patronu a ochránci před ničivými požáry, které v minulosti sužovaly obec. Větší oprava proběhla v letech 1991–1993. Roku 1999 proběhla celá rekonstrukce střechy a věže. je jednolodní s věží v ose průčelí, má členitý půdorys a po stranách symetrické přístavky. Zvony jsou zasvěceny svatému Barnabáši (roku 1959), Svaté rodině (roku 1955) a svatému Janu Křtiteli (z roku 1956).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/T%C4%9B%C5%A1any_-_Kostel_svat%C3%A9ho_Barnab%C3%A1%C5%A1e_2.jpg/1280px-T%C4%9B%C5%A1any_-_Kostel_svat%C3%A9ho_Barnab%C3%A1%C5%A1e_2.jpg

 

Fara C)

Těšany - fara.jpg

 

Kaple P.Marie C)
z roku 1948 na návrší mezi Těšany a Borkovany. na návrší mezi Těšany a Borkovany. Kaplička byla postavena jako poděkování za šťastný návrat těšanských politických vězňů z koncentračních táborů. Projekt vytvořil architekt Karel Křepelka. Základní kámen byl posvěcen 30. června 1946 a vysvěcena byla 13. června 1948. Kaple má jeden bezejmenný zvonek. Vnitřní výzdobu této památky prováděli bratři Lengálové ze Šitbořic. Kolem jsou vysázeny břízy, javory, borovice a jiné okrasné dřeviny.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/T%C4%9B%C5%A1any_-_Kaple_Panny_Marie.jpg/1280px-T%C4%9B%C5%A1any_-_Kaple_Panny_Marie.jpg

 

Socha sv. Dominika C)
barokní z roku 1717, resp. 1773

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/T%C4%9B%C5%A1any_-_svat%C3%BD_Dominik.jpg/800px-T%C4%9B%C5%A1any_-_svat%C3%BD_Dominik.jpg

 

Socha sv. Gotharda C)
barokní z roku 1717, resp. 1773

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/T%C4%9B%C5%A1any_-_svat%C3%BD_Gothard.jpg/800px-T%C4%9B%C5%A1any_-_svat%C3%BD_Gothard.jpg

 

Kamenný kříž C)
Napoleonský z počátku 19. století

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/T%C4%9B%C5%A1any_-_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_1.jpg/1920px-T%C4%9B%C5%A1any_-_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_1.jpg

 

Železný kříž C)
U cesty na Moutěnice

Silnice II 380 Moutnice-Těšany.jpg

 

Železný kříž C)
U cesty na Nesvačilku

Těšany - kříž u silnice na Nesvačilku.jpg

 

Dřevěný kříž C)
Před farou

Těšany - fara.jpg

 

Boží muka C)
U cesty na Otnice, 1679

Těšany - Boží muka mezi Těšany a Otnicemi.jpg

 

Památník T. G. Masaryka a padlých v první světové válce C)
z roku 1938

Těšany - pomník TGM, březen 2014.jpg

 

Rezidence brněnských dominikánů - Zámek 2) C)

Letní, barokní, konec 17.stol.neobarokně upravená ve 2.pol.19.stol. z konce 17. století, dnes v soukromém vlastnictví, postaven ve třetí třetině 17. století jako raně barokní rezidence brněnských dominikánů, kteří část vsi vlastnili již od 14. století a zbytek zakoupili v roce 1666. Protože v obci nebyl kostel, zřídili si v rezidenci vlastní kapli. Klášter byl zrušen v roce 1784, rezidenci převzal náboženský fond a v roce 1807 přešla do soukromého vlastnictví. Rozsáhlé úpravy zámku proběhly ve druhé polovině 19. století za rodiny Weissů

Těšany - zámek, obr1.jpg

 

Kovárna 2)
S podloubím, vybavení z přelomu 19. a 20. století. Barokní 1700 s kovářskou a kolářskou expozicí, čtyřkřídlý přízemní objekt s dvorem, jehož současná podoba pochází z roku 1700, kdy byla kovárna přestavěna ve stylu venkovského baroka. Původně byla součástí vrchnostenského dvora, který je poprvé připomínán v roce 1377. Dnes zde Technické muzeum v Brně provozuje expozici kovářské dílny z druhé poloviny 19. století, která je doplněna kolařskou dílnou a obydlím kováře

Těšany - barokní kovárna 2.jpg

 

Víla C)

Weissova

Těšany - bývalá vila statku.jpg

 

Škola C)

Těšany - obecní úřad.jpg

 

Škola C)

1932

Těšany - bývalá škola.jpg

 

Velkostatek C)

Těšany - hospodářské budovy statku.jpg

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Klobouky

1961 Okres Brno

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Obec je poprvé připomínána v roce 1131, ovšem archeologické nálezy z okolí dosvědčují osídlení již před tímto letopočtem. Od roku 1666 patřila obec brněnským dominikánům. Ti vybudovali koncem 17. století jako svoje letní sídlo raně barokní jednoposchoďový zámek obdélného půdorysu. Patřil jim až do zrušení kláštera v roce 1784.

Římskokatolická kaple Panny Marie na nejvyšším bodě východně od obce byla postavena politickými vězni v roce 1946–1947 jako poděkování za šťastný návrat těšanských občanů z koncentračních táborů. Nachází se nad vinohrady asi 2 km od Těšan. V barokní kovárně z 18. století je umístěna expozice kovářství a kolářství, součást Technického muzea v Brně. Na návsi před kovárnou stojí barokní sochy svatého Dominika z roku 1717 a svatého Gotharda z roku 1773. Na návsi se dále nachází Napoleonský kříž z počátku 19. století a pomník T. G. Masaryka z roku 1938. Kostel sv. Barnabáše byl postaven v letech 1897–1906.

Podle příběhu, který se odehrál právě v Těšanech – byť s méně dramatickým koncem – napsali Alois a Vilém Mrštíci vesnické drama Maryša. Hra měla premiéru v roce 9. května 1894 v pražském Národním divadle, v Brně pak 27. října 1894. Hrob Marie Turkové - „Maryši“ - leží na starém těšanském hřbitově.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1284

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (30.11.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.11.2015