Kód CZ

Starovičky

(Klein Steurowitz)

Kostel sv. Kateřiny C)

z 15. století, který je zasvěcen patronce obce. Je možné, že stojí na místě dřívějšího románského kostela z 13. století.

Kostel svaté Kateřiny

 

Fara

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

z roku 1743 stojící před kostelem.

 

 

Kamenný kříž C)

V místě U obrázku

Starovičky - kříž U Obrázku.jpg

 

Kamenný kříž C)

Na cestě k  U obrázku

Starovičky-křížnadobcí.JPG

 

Železný kříž C)

U kostela

Starovičky church detail.JPG

 

Boží muka C)

pozdně gotická kamenná

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Starovi%C4%8Dky_-_gotick%C3%A1_bo%C5%BE%C3%AD_muka_obr2.jpg/640px-Starovi%C4%8Dky_-_gotick%C3%A1_bo%C5%BE%C3%AD_muka_obr2.jpg Starovičky - gotická boží muka, detail 1.jpg

 

Památník s tankem T-34 C)

Na tankovou bitvu z dob osvobozování Československa.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Starovi%C4%8Dky-pam%C3%A1tn%C3%ADktankov%C3%A9bitvy-1.JPG/1024px-Starovi%C4%8Dky-pam%C3%A1tn%C3%ADktankov%C3%A9bitvy-1.JPG

 

Památník padlým C)

Starovičky-památník1svválka.JPG

 

Památník Václava Drboly C)

Popraven 1951

Starovičky-památníkVDrboly.JPG

 

Vyhlídka U Obrázku C)

malá dřevěná rozhledna severovýchodně nad obcí

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Starovi%C4%8Dky_-_vyhl%C3%ADdka_U_Obr%C3%A1zku%2C_obr3.jpg/1024px-Starovi%C4%8Dky_-_vyhl%C3%ADdka_U_Obr%C3%A1zku%2C_obr3.jpg

 

 

Zpět na okres

 

panství

1850 politický a soudní okres Strážnice

1961 Okres Břeclav

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Starovičky pravděpodobně založili obyvatelé z nedalekých Starovic, na což lze usuzovat z jejich jména. Nejstarším dokladem lidské činnosti na zdejším území je nález keramických střepů datovaných do období asi 4700 let př. n. l., což je období kultury s moravskou malovanou keramikou.[3] První písemná zmínka o obci pochází z roku 1239.

V 13. století patřily Starovičky do panovníkova majetku, od roku 1323 náležely klášteru cisterciaček ve Starém Brně.

Počátkem 17. století obec připadla rodu Lichtenštejnů.

Při osvobozování Československa v roce 1945 se 16. dubna udála nedaleko obce bitva ruského tanku se čtyřnásobnou přesilou. Ruský T-34 zničil tři nepřátelské tanky a jedno dělo. Do boje se poté zapojily posily z obou stran. Po asi 30minutovém boji Němci ustoupili k Hustopečím.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

816

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (8.4.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.4.2015