Kód CZ

Šitbořice

Kostel sv. Mikuláše C)

Gotický z 15. století byl v roce 1909 zbořen z důvodů nevyhovující statiky. Na stejném místě byl v letech 1910 až 1911 vystavěn nový kostel v historizujícím slohu inspirovaném architekturou románskou. Vysvěcení nového kostela proběhlo v roce 1913 v den slavnosti svatého Václava, a opět byl zasvěcen svatému Mikuláši. postaven již před rokem 1255 a jeho zakladatel není známý. V roce 1645 byl kostel vypálen, společně s celou vesnicí.

Kostel byl následně přestavěn v roce 1669 v barokním slohu; tato jeho podoba se dochovala pouze na fotografiích z přelomu 19. a 20. století. Koncem 19. století už kostel kapacitně nedostačoval a začaly tak přípravy na stavbu nového kostela, který byl postaven na stejném místě jako kostel starý. Nový kostel byl vysvěcen 28. září 1913, na svátek sv. Václava

Šitbořice - kostel sv Mikuláše obr2.jpg

 

Fara C)

Šitbořice - fara obr1.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

z roku 1759.

Šitbořice - socha sv Jana Nepomuckého.jpg Šitbořice - socha sv Jana Nepomuckého.jpg

 

Železný kříž C)

Šitbořice - kříž na severním konci obce.jpg

 

Železný kříž C)

Divácká ul.

Šitbořice - kříž na ulici Divácká.jpg

 

Hasičská zbrojnice C)

Šitbořice - hasičská zbrojnice.jpg

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Klobouky

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Podle vykopávek v trati Padělky byl prostor dnešních Šitbořic osídlen již v neolitu. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1255. Původně se nazývala Ješutbořice podle legendárního zakladatele vladyky Ješutbora. Patřila pánům z Deblína a Lomnice. Obec byla velmi poničena v dubnu 1945, kdy zde Wehrmacht sváděl urputné ústupové boje (Bratislavsko-brněnská operace). Ve 21. století je hlavním zaměstnavatelem akciová společnost Zemax, která vznikla transformací místního JZD, mnoho šitbořických občanů dojíždí díky poměrně dobrému spojení za prací do Brna. Šitbořice mají tradičně nízkou míru nezaměstnanosti v rámci okresu.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1627

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (30.11.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.11.2015