Kód CZ

Rebešovice

Zvonice Zdroj C)

čtvercového půdorysu na návsi obce, postavená kolem roku 1830

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Rebe%C5%A1ovice_-_zvonice_obr1.jpg/800px-Rebe%C5%A1ovice_-_zvonice_obr1.jpg

 

Kaple sv.Doroty Zdroj C)

Zámecká 1694

 

Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

z 18. století nad pramenem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Rebe%C5%A1ovice_-_kapli%C4%8Dka_sv_Jana_Nepomuck%C3%A9ho.jpg/800px-Rebe%C5%A1ovice_-_kapli%C4%8Dka_sv_Jana_Nepomuck%C3%A9ho.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

na kamenné podnoží s reliéfem Panny Marie Bolestné

Rebešovice - kříž v ulici Na Dědině obr1.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Ul.V Sadě

Rebešovice - kříž v ulici V Sadě.jpg

 

Boží muka Zdroj C)

Ul.Na Dědině

Rebešovice - boží muka.jpg

 

Památník Zdroj C)

 

Památník Zdroj C)

 

Zámek  Zdroj C)

Roku 1694 byl postaven proboštem Benno Brancouzkým, na místě původního svobodného dvora, zámeček s kaplí sv. Doroty.

Rebešovice - zámeček

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Židlochovice

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1174. Roku 1175 obec daroval vladyka Ondřej benediktinskému klášteru v Rajhradě.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

241

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (29.1.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.1.2017