Kód CZ13569

Rajhrad

(Groß Raigern)

Místní část: Čeladice

Kostel Povýšení sv.Kříže Zdroj 2) Zdroj C)
Ve městě, přestavba 1765-6 dle Jana Santiniho. Jedná se o barokní stavbu, která vznikla přestavbou a částečnou novostavbou na místě původního rajhradského farního kostela. Autorem projektu je z největší pravděpodobností český architekt italského původu Jan Blažej Santini-Aichel. Ačkoliv byl návrh zřejmě vyhotoven již kolem roku 1720, přestavba kostela byla realizována až v letech 1765–1766. Tak se také stalo, že objednavatelem projektu byl probošt benediktinského proboštství v Rajhradě Antonín Pirmus (1709–1744), ale stavebníkem jeho pozdější nástupce Otmar Konrád (1764–1812)

Kostel Povýšení svatého Kříže v Rajhradě

 

Kostel sv.Petra a Pavla Zdroj 2)
1722-30, Jan Santini, z pův.kostela zachováno dvojvěží, upravené 1728

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Rajhrad_klaster_-_04.JPG/800px-Rajhrad_klaster_-_04.JPG

 

Proboštství Zdroj 2)

Fara, 1750 přistavěno jižní a západní křídlo, návrh Jan Santini

 

Konvent Zdroj 2)

Návrh J.Santiniho nerealizován, stavěno až do 1770, dokončen 1838

 

Klášter benediktinů Zdroj 2)

Zal. Kol.1040, klášterní budova čp. 1 (kvadratura, prelatura), kaplička, klášterní budovy, severní křídlo – čp. 91, 748, klášterní budova čp. 81 – severní křídlo, bez novodobé přístavby, klášterní budova bez čp. – severní křídlo bez čp., správní a hosp. budovy bez čp., správní budova čp. 749, klášterní budovy, západní křídlo – čp. 535, 536, 537, 538, klášterní budovy bez čp., zahrada, ohradní zeď s branou

Rajhrad - Klášter benediktýnů s kostelem sv. Petra a Pavla 1.JPG

 

                Taverna Zdroj C)

               

Rajhrad - Klášterní taverna.jpg

 

Socha sv.Floriána Zdroj C)

Na náměstí, 2. třetiny 18. století

Rajhrad - sv Florián.jpg Rajhrad - sv Florián.jpg

 

Socha sv. Pavla Zdroj C)

V areálu kláštera

 

 

Socha sv. Petra Zdroj C)

V areálu kláštera

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

V areálu kláštera

Rajhrad - Benediktinský klášter - sv Jan Nepomucký.jpg Rajhrad - Benediktinský klášter - sv Jan Nepomucký.jpg

 

Socha sv. Benedikta Zdroj C)

V areálu kláštera

Rajhrad - Benediktinský klášter - sv Benedikt.jpg Rajhrad - Benediktinský klášter - sv Benedikt.jpg

 

Socha Karla Boromejského Zdroj C)

V areálu kláštera. Původně socha sv. Bonaventury umístěná na Pitrově mostě, roku 1790 přemístěná do Opatovic a přejmenována na svatého Karla Boromejského. Od roku 1962 umístěna v areálu kláštera

Rajhrad - Benediktinský klášter - sv Karel Boromejský obr2.jpg Rajhrad - Benediktinský klášter - sv Karel Boromejský obr2.jpg

 

Socha sv. Benedikta Zdroj C)

V areálu kláštera na kašně

 

Socha Zdroj C)

Na průčelí klášterního kostela

Abtei Rajhrad Statue.JPG

 

Socha Zdroj C)

Na průčelí klášterního kostela

Rajhradský klášter, socha (8).jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

V areálu kláštera

Rajhrad - Benediktinský klášter - krucifix.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

V areálu kláštera před kostelem

Rajhrad - benediktinský klášter, kříž před kostelem.jpg

 

Dřevěný kříž Zdroj C)

Náhrobní vyřezávaný dřevěný kříž z 19. století

Náhled

 

Boží muka Zdroj C)

v areálu benediktinského kláštera (původně u křižovatky silnic), z 2. poloviny 17. století, s křížem z 19. století

Rajhrad - benediktinský klášter, boží muka.jpg

 

Obraz P.Marie Zdroj C)

Mezi věžemi na průčelí klášterního kostela, mozaika 1893

Abtei Rajhrad detail.JPG

 

Kašna Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Rajhrad_-_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_obr1.jpg/1024px-Rajhrad_-_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_obr1.jpg

 

Erb Zdroj C)

areál kláštera

Rajhrad, klášter, 2012 (6).jpg

 

Erb Zdroj C)

areál kláštera

COA monastery CZ Rajhrad.jpg

 

Erb Zdroj C)

Na klášterní sýpce

Rajhradice sýpka znak.jpg

 

Památník benediktinům Zdroj C)

1880

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Rajhrad_-_kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_obr6.jpg/800px-Rajhrad_-_kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_obr6.jpg

 

Busta Josefa Dobrovského Zdroj C)

od sochaře Miloše Axmanna, areál kláštera

Náhled

 

Pamětní deska Zdroj C)

areál kláštera, Štěpánu Adlerovi

Rajhrad - pamětní deska Štěpána Adlera.jpg

 

Sousoší lvů Zdroj C)

Na návsi, z druhé poloviny 17. století, původem z areálu benediktinského kláštera v Rajhradě.

Holasice - sousoší ležících lvů obr1.jpg

 

Sýpka Zdroj C)

Klášterní

Rajhradice - klášterní sýpka.jpg

 

Kamenný most Zdroj 2)

1760, zvaný Pitrův

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Rajhrad%2C_Pitr%C5%AFv_most.JPG/1024px-Rajhrad%2C_Pitr%C5%AFv_most.JPG

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Židlochovice

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Rajhrad

Historie města  Zdroj C)

Na místě dnešního klášterního areálu dříve existovalo rozsáhlé opevněné velkomoravské hradisko stejného jména (založeno okolo 950, zaniklo nejpozději o 100 let později). V roce 1045 (podle tradice) zde vznikl benediktinský klášter. První zmínky o novém Rajhradě se objevují v listinách ze 13. století. Dne 2. listopadu 1234 získal Rajhrad trhové právo a stal se tak městečkem. Na město byl povýšen 27. října 2000.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1987

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (21.1.2017)

 

 

Kód CZ

Čeladice

 

 

Historie  Zdroj C)

Východně od původní rajhradské zástavby, jižně od ulice Na Aleji, a jihozápadně od rajhradského kláštera se mezi dvěma vedlejšími rameny Svratky nacházela do roku 1836 malá obec Čeladice. Vznikly ve 13. století a její obyvatelé museli chránit klášter. Měly velice malý katastr, neměly možnost růstu a měly nedostatek polí k obživě svých obyvatel. Po ničivé povodni z roku 1830 se její obyvatelé usadili podél silnice do Brna. Roku 1836 byly Čeladice definitivně připojeny k Rajhradu

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.1.2017

Předchozí editace: 28.5.2011