Kód CZ

Přísnotice

Kostel sv. Václava Zdroj C)

Byl postaven na místě starší kaple stejného zasvěcení. Základní kámen novogotického kostela byl posvěcen 5. července 1873 a již o den později se začalo se stavbou. Chrám byl vysvěcen 12. října toho roku, náklady na jeho realizaci dosáhly 13 700 zlatých. V roce 1905 došlo k přestavbě, když byl zvětšen o dvě postranní lodě a kněžiště, což s dalšími pracemi menšího charakteru vyšlo na 34 500 korun

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/P%C5%99%C3%ADsnotice_-_kostel_sv_V%C3%A1clava_obr1.jpg/800px-P%C5%99%C3%ADsnotice_-_kostel_sv_V%C3%A1clava_obr1.jpg

 

Fara

 

Hřbitov Zdroj C)

Přísnotice - hřbitov.jpg

 

Socha P.Marie Zdroj C)

Přísnotice - socha Panny Marie.jpg Přísnotice - socha Panny Marie.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Před kostelem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/P%C5%99%C3%ADsnotice-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-p%C5%99ed-kostelem-vlevo2013.jpg/800px-P%C5%99%C3%ADsnotice-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-p%C5%99ed-kostelem-vlevo2013.jpg Kříž před kostelem vlevo, Přísnotice 2016.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Jihozápedně od obce

Přísnotice - kříž JZ od obce.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Na hřbitově

Přísnotice - hlavní hřbitovní kříž.jpg

 

Dřevěný kříž Zdroj C)

U kostela

Přísnotice-kříž-před-kostelem-vpravo2013.jpg

 

Smírčí kříž Zdroj C)

u silnice do Vranovic (původně zde byly 4 kříže)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_P%C5%99%C3%ADsnotice_2.jpg/800px-Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_P%C5%99%C3%ADsnotice_2.jpg

 

Hrobka rodiny Doupovcovy Zdroj C)

na hřbitově

Přísnotice - hrobka rodiny Doupovcovy.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

1926

Přísnotice-pomník-před-kostelem2013.jpg

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Židlochovice

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci je z roku 1348

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

904

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (28.1.2017)

 

 

Kód CZ

[Želice]

 

Historie Zdroj C)

Želice jsou zaniklá ves, která se nacházela u obce Nosislav. Dnes na její název upomíná polní trať Želízka (někdy psáno a vyslovováno jako Želíska) z katastrálního území Přísnotice. Lokalizace zaniklé vsi Želice je při říčce Šatavě. Zaniklá protáhlá náves se nacházela zhruba mezi dnešním křížením Šatavy se silnicí Vranovice - Velké Němčice a místem na Šatavě se zachovalým cihlovým mostkem (ovšem z pozdější doby) zvaným „Svinský mostek“.

 

Želice se v literatuře pletou s Želovicemi (nacházely se jihozápadně od Podolí u cesty do Slatiny), poněvadž shodou okolností Boček z Želic držel Nosislav, polovinu Želic, dále část Slatiny a nějaký majetek v Želovicích.

 

Názvy Želic: Zelicz 1371, Zelycz 1407, Žilice 1447, w Zeliczich 1448, Želitz, Zeliwsko, Želetice

 

Prvním prokazatelným majitelem jedné části Želic byl v polovině 14. stol. Bedřich z Blučiny.

 

Celé Želice měly pravděpodobně 20 domů a byly rozděleny na dva díly s různými majiteli (oba majetkové díly asi dělila přirozená hranice - Šatava). Majetkové složitosti se dají vyčíst z Moravských zemských desk, kde jsou o Želicích záznamy díky majetkovým sporům. Z nich se vyvozuje, že postupný zánik Želic nezpůsobila ani válka, ani epidemie, ale pravděpodobně nezodpovědné jednání majitelů. Želice zanikly postupně začátkem 16. století. Někdy se uvádí zánik Želic už koncem 15. století, konkrétně 1485-1486. Pak se uvádí v dobových dokumentech jako pustá ves. Za další století už o ní přestává být zmínka i o jako pusté vsi.

 

V místech zaniklé vsi lze ještě dnes náhodně nacházet zbytky keramiky.

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.1.2017