Kód CZ 13176

Přibice

Kostel sv.Jana Křtitele Zdroj 2)

Pozdně románský, pův.součást johanitské komendy, přestavěný v 16.stol. a v 19.stol.

Kostel sv. Jana Křtitele

 

Fara

 

Kaplička Zdroj C)

se studánkou Apoštolka

 

Českobratrská modlitebna Zdroj C)

posvěcená roku 1971

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Zv.Málkových, 1930

Přibice - kříž Málkových.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

U kostela

 

Lehké pohraniční opevnění Zdroj C)

z roku 1938, 15/7563/D2 a 15/7565/A-120Z

Přibice - železniční trať 253 - most přes Jihlavu obr2.jpg Přibice - Lehké opevnění vzor 37, VEČ 998 obr1.jpg

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Židlochovice

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1222, kdy se ve vsi Briwiz připomíná kostel sv. Jana Křtitele.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1145

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (24.1.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.1.2017