Kód CZ

Nové Mlýny

(Neumühl)

Zvonice C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny_bell_tower.JPG/640px-Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny_bell_tower.JPG

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

Nové Mlýny - socha sv Jana Nepomuckého obr1.jpg Nové Mlýny - socha sv Jana Nepomuckého obr2.jpg

 

Památník tragédie C)

26. května 1936. Toho dne došlo na přívoze přes řeku Dyji k tragédii, jež si vyžádala životy 31 dětí z nedalekých Rakvic, které cestovaly na školní výlet. Koňský povoz s dětmi najel na vor, koně se z neznámých důvodů splašili, vor převrhli a životy dětí, které většinou ještě neuměly plavat, si vzal nemilosrdný živel. Na místě tragédie byl presidentem Masarykem odhalen pomník připomínající tuto strašlivou událost.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny_-_pomn%C3%ADk_ne%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD_na_Dyji_obr2.jpg/1280px-Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny_-_pomn%C3%ADk_ne%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD_na_Dyji_obr2.jpg

 

Památník osvobození C)

Před školou

Nové Mlýny - pomník osvobození.jpg

 

Škola C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny_-_obecn%C3%AD_knihovna.jpg/1024px-Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny_-_obecn%C3%AD_knihovna.jpg

 

Mlýn C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny_-_b%C3%BDval%C3%BD_ml%C3%BDn.jpg/1024px-Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny_-_b%C3%BDval%C3%BD_ml%C3%BDn.jpg

 

 

Zpět na okres

 

panství

1850 politický a soudní okres Hustopeče

1961 Okres

Část Přítluk

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie

Nové Mlýny, německým názvem Neumühl, je obec nazvaná dle mlýna na levém břeku Dyje. Leží v nadmořské výšce 175 m n. m., od roku 1960 je obec součástí obce Přítluky. Nové Mlýny jsou nejmladší osadou okresu na levém břehu Dyje. Obecní mlýn původně příslušel k hradu Děvičky. Lichtenštejnové přenechali před rokem 1558 mlýn novokřtěncům, kteří vystavěli na levém břehu nový mlýn a dvůr. Odtud název obce. Kolem něj vznikla ves, která se stala střediskem činnosti novokřtěnců pro celé okolí. Do roku 1622 byly Nové Mlýny místem, kde bývali voleni představitelé, kazatelé a hospodáři. Významným představitelem vzešlým z obce byl Glauss Braidl (zemř. 1611); sepsal Pořádek lazebnický (1592), ševcovský (1591), oděvnický (1604) a doplnil barvířský (1585).

26. srpna 1596 byl zdejší novokřtěnský dvůr přepaden a vyloupen loupežnou bandou vedenou Alexem Ciconiem. Roku 1600 táhla okolím vojska pod vedením Matyáše Thurna, roku 1602 tu pobýval po dobu pěti týdnů Schönbergerův pluk, roku 1619 vesnici značně poškodila vojska Jindřicha Duvala Dampierra, který pak svedl bitvu u Dolních Věstonic. Po roce 1620 se většina novokřtěnců odstěhovala do Uher.

Od roku 1850 obec náležela k soudnímu okresu Hustopečskému, v letech 1938–1945 k landrátu Mikulov, po roce 1945 pak k okresu Hustopeče. Od roku 1949 až dodnes k okresu Břeclav.

Od roku 1960 je obec součástí Přítluk, ačkoliv s ní katastrálně nesousedí. Mezi obcemi se nachází katastrální území obcí Zaječí a Bulhary.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

247 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (7.4.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.4.2015