Kód CZ 10601

Nosislav

Kostel sv.Jakuba st. Zdroj 8)

13.-14.stol., ve 2.pol.doplněn věží, opevněný, dochována zeď se střílnami. byl přestavěn v době renesance, stojí na místě původní snad již románské stavby. Kostel je obehnán hradbami 4–8 m vysokými se střílnami.

Nosislav - kostel sv. Jakuba Staršího, JZ pohled.jpg

 

Fara

 

Hřbitov Zdroj C)

Nosislav - kostel sv. Jakuba Staršího, hřbitov a obranná zeď.jpg

 

Evangelický kostel Zdroj C)

vybudovaný v letech 1872 - 1876 je v novorománském slohu. Základní kámen novorománského kostela v Nosislavi byl položen 15. října 1872, stavba podle plánů Františka Schmoranze byla dokončena v roce 1876, vysvěcen byl 8. října toho roku. Jedná se o trojlodní síňový chrám s polygonálním kněžištěm a průčelní věží v ose kostela. Po jeho vybudování byla zbořena původní toleranční modlitebna

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Nosislav-evangelick%C3%BD-kostel2013b.jpg/800px-Nosislav-evangelick%C3%BD-kostel2013b.jpg

 

Evangelická fara Zdroj C)

Nosislav-evangelická-fara2013.jpg

 

Evangelický hřbitov Zdroj C)

Nosislav-hřbitov2013a.jpg 

 

Kaplička sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

Nosislav - kaplička sv. Jana Nepomuckého.jpg Nosislav - sv. Jana Nepomucký v kapličce.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

v ulici Masarykově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Nosislav-socha-p%C5%99ed-kostelem2013.jpg/800px-Nosislav-socha-p%C5%99ed-kostelem2013.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Nosislav-socha-p%C5%99ed-kostelem2013.jpg/800px-Nosislav-socha-p%C5%99ed-kostelem2013.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Hlavní hřbitovní

Nosislav - kostel sv. Jakuba Staršího, hřbitovní kříž.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

U kostela

Nosislav-kříž-u-katolického-kostela2013b.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

Nosislav-kříž-před-kostelem2013.jpg

 

Památník padlým 1914-18 Zdroj C)

Nosislav-pomník-obětem-války-u.-evangelického-kostela2013.jpg

 

Smírčí kámen Zdroj C)

Nosislav-kámen2013.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

Jaroslavu Vedrovi

Nosislav-škola-pamětní-deska2015.jpg

 

Vodní tvrz Zdroj C)

Pozdně gotická, dnes č. p. 72 se připomíná již v r. 1371. Z původní jednoposchoďové tvrze se dochovala přízemní část s arkýřem na severní straně. Renesančně upravená gotická tvrz zbudovaná patrně kolem poloviny 14. století (písemně je její existence doložena k roku 1371), která byla adaptována a rozšířena na přelomu 19. a 20 století. V tvrzi jsou dochovány cenné architektonické detaily, zejména kamenný portál a renesanční malovaný trámový strop. Jedná se o pozdně gotickou stavbu o rozměrech 11,5 × 7,8 m, která původně byla přízemím věžovité tvrze. Rozsáhlá místnost v budově byla později rozdělena příčkami a přestropena na dvě podlaží, přičemž horní je přístupné zachovaným původním schodištěm. V severní stěně se nachází arkýř s prevétem, v horním patře jsou pod podhledem schovány původní renesanční vyřezávané a malované trámy. Na přelomu 19. a 20. století byl k východní stěně přistavěn přístavek, takže tvrz tvoří západní část dnešní budovy.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Nosislav-tvrz2013c.jpg/1024px-Nosislav-tvrz2013c.jpg

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Židlochovice

1961 Okres Brno

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Nosislav

Historie obce Zdroj C)

Písemné zprávy z r. 1278 dokládají dávnou existenci Nosislavi, náhodné vykopávkové nálezy svědčí o osídlení obce již v pravěku. Ves Nosislav byla povýšena dne 4. 10. 1486 králem Matyášem Korvínem na městys neboli městečko se všemi výsadami, které spočívaly v udělení znaku, pečeti a konání výročních a týdenních trhů. Od 23. října 2007 byl obci vrácen status městyse

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1414

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (24.1.2016)

 

 

Kód CZ

[Želice]

 

Historie

Zaniklá ves

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.1.2016

Předchozí editace: 28.5.2011