Kod CZ 10424

Němčičky

Kostel Nanebevzetí P.Marie 2)

Raně barokníkonec 17.stol., po 1709 upravován a doplněna věž. postaven v roce 1678 na místě starší stavby, která v témže roce zcela vyhořela. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Zdejší varhany, zhotovené v raných letech 20. století, údajně koupil bájný Jura, celým jménem Jiří Benda, známý z pověsti O dávném pokladu, který našel v podzemí svého domu. U vchodu do kostela z boku se nachází velký dřevěný kříž. Kostel se nachází na návsi v centru obce nedaleko hlavní silnice, mezi zdejší základní a mateřskou školou a kulturním domem.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/N%C4%9Bm%C4%8Di%C4%8Dky_%28okres_B%C5%99eclav%29_-_%C5%A1kola_a_kostel.jpg/1024px-N%C4%9Bm%C4%8Di%C4%8Dky_%28okres_B%C5%99eclav%29_-_%C5%A1kola_a_kostel.jpg

 

Fara

 

Kaple sv. Ludmily C)

se sochou

 

Kaple sv.Antonína Paduánského C)

V katastru obce se nacházejí tři kapličky. Jedna z nich se nazývá Poklona sv. Antonína. Jedná se o historickou stavbu z konce 18. století. 10 metrů od kapličky stál také větrný mlýn, který byl bohužel pro sešlost věkem zlikvidován. Kaplička však zůstala na místě, je od ní překrásný pohled na Bílé i Malé Karpaty, Kobylí, Vrbici, Bořetice, Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Břeclav, Podivín, Lednický minaret či Valtickou Reistnu, Zaječí, sv. Kopeček u Mikulova, Klentnici, Pavlov, pálavská jezera, Strachotín, Hustopeče, Kurdějov i Horní Bojanovice. Za dobré viditelnosti uvidíme též poslední výběžky Malých Karpat-Vídeňské kopce.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/N%C4%9Bm%C4%8Di%C4%8Dky_-_kaple_sv._Anton%C3%ADna_na_Nov%C3%BDch_Hor%C3%A1ch%2C_obr2.jpg/640px-N%C4%9Bm%C4%8Di%C4%8Dky_-_kaple_sv._Anton%C3%ADna_na_Nov%C3%BDch_Hor%C3%A1ch%2C_obr2.jpg

 

Kaple sv.Floriána C)

Rovněž druhá kaplička, jež se rozkládá v katastru Němčiček, byla postavena koncem 18. století. Jde o kapličku sv. Floriána. Má hluboký výklenek s mříží, který je situován západním směrem.

 

Kaple Božského Srdce Páně C)

je ze všech tří kapliček v katastru obce Němčičky nejmladší. Byla totiž postavena až v roce 1923. Uvnitř kaple můžeme vidět nádhernou sochu B.S.Páně. Ta je postavena z cararského mramoru v životní velikosti. Kaple je z venku uzavřena kovovou brankou. Stavba byla postavena z bílých cihel.

 

Železný kříž C)

Na kopci Puclejky

Němčičky (okres Břeclav) - kříž na vrchu Puclejty.jpg

 

Památník C)

Na místě bývalého hřbitova jako vzpomínka na němčičské rodáky zemřelé za první a druhé světové války

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/N%C4%9Bm%C4%8Di%C4%8Dky%2C_monument.jpg/640px-N%C4%9Bm%C4%8Di%C4%8Dky%2C_monument.jpg

 

Schejbalův památník C)

Jana Schejbala

Němčičky - pomník Jana Schejbala.jpg

 

Vinné sklepy 2)

Mezi zmodernizovanou zástavbou

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/N%C4%9Bm%C4%8Di%C4%8Dky%2C_wine_cellar.jpg/1024px-N%C4%9Bm%C4%8Di%C4%8Dky%2C_wine_cellar.jpg

 

Církevní vinný sklep 2)

Patrový s valbovou střechou

 

 

Hulatův sklep C)

 

Vinný sklep C)

lisovna se sýpkou

 

Přírodní památka Horní ochozy C)

 

 

Zpět na okres

 

panství

1850 politický a soudní okres Hustopeče

1961 Okres Břeclav

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349 v Zemských deskách olomouckých. Je zde zmíněn název obce Nyempczicz.

První historicky doložení majitelé obce byli Čeněk a Levík, páni z Boleradic. Levík, kterému se říkalo také Těmík, změnil roku 1350 svůj přídomek a od té doby se vždy podepisoval jako Levík z Němčiček. Tentýž rok získal Levík také díl obce Morkůvky. To znamenalo, že obě obce měly od roku 1350 až do pádu feudalismu stejného pána. Jeden z pozdějších pánů Němčiček a Morkůvek byl Levíkův syn Crha z Němčiček.

V dalších stoletích vládli Němčičkám různé šlechtické rody. Velmi významní byli v letech 1433 – 1490 vladykové ze Zástřízl: roku 1433 získali obec tři bratři - Ondřej, Václav a Jan z Chvalkovic, řečení ze Zástřízl. Poté se stali pány Němčiček Jan Mléčko ze Zástřízl a na Hluku a vdova Anna z Tvorkova. Dcera Jana Mléčky, Eliška, se roku 1490 provdala za Jana z Potnštejna. Ten se později stal spolumajitelem Němčiček. Když Jan z Potnštejna zemřel, odkázala vdova Eliška roku 1519 obec svým čtyřem synům: Václavovi, Zdeňkovi, Burianovi a Hynkovi.

Po roce 1542 proběhlo tzv. střídavé období, to proto, že se majitelé často střídali. Nejdříve Němčičky patřily pánům z Pernštejna a poté Brnu. Následně se stal majitelem obce Pertolt z Lipé, nejvyšší maršálek království českého. Pak Němčičky patřily pánům z Boskovic a nakonec Čeňkovi z Lipé, jenž připojil obec ke svému hodonínsko-pavlovickému panství.

Po bitvě na Bílé hoře se stali pány Němčiček Žampachové z Potnštejna, poté hrabě Fridrich z Oppersdorfu, dále kníže Jan Adam z Lichtenštejna a nakonec hrabě Jan Czobor. V následujících letech, od roku 1762 do roku 1918 patřily Němčičky císařské rodině.

Podle pověsti byl někdy na konci 19. století nalezen v domě č. 25 poklad z třicetileté války. Část pokladu byla dána k zaplacení nových varhan do kostela Navštívení Panny Marie z roku 1678.

V období první světové války v letech 1914–1918 bojovali občané obce na různých frontách za svobodu. Nakonec ve válce zahynulo 23 němčičských rodáků.

Také v letech 1939–1945 za druhé světové války obec opět bojovala. Nakonec byla dne 16. 4. 1945 osvobozena Rudou armádou. Dva dny před osvobozením, 14. 4. 1945 zahynul nedaleko kapličky u Větřáku na horním konci Němčiček Jan Schejbal, jenž byl postřelen německým vojákem.

V 70. letech 20. století byly v Němčičkách prováděny hluboké průzkumné vrty. Některé byly hlubší než 6000 m.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

823

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek ČR, 2002

 

C) cs.wikipedia.org (9.2.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.4.2015

Předchozí editace: 28.5.2011