Kód CZ

Moutnice

Připojen: Rozařín

Kostel sv.Jiljí Zdroj C)

Poprvé je kostel připomínán v roce 1298. Jádro kostela je pozdně románské, zachovány jsou obvodové zdi lodi a část zdi presbytáře. Ve druhé polovině 14. století byl goticky upraven, bylo postaveno nové polygonální kněžiště a také věž na jižní straně lodi. Sakristie byla zřejmě přistavěna v roce 1697. K výrazným úpravám došlo v roce 1867, kdy byl kostel zvětšen vybudováním nového krátkého trojlodí v eklektickém stylu, které navazuje na západní konec původní lodi

Kostel svatého Jiljí

 

Fara

 

Železný kříž Zdroj C)

U silnice na Těšany

Silnice II 380 Moutnice-Těšany.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

Na Orlovně, šesti členům antifašistického odboje

Moutnice - pamětní deska na Orlovně 1.jpg Moutnice - pamětní deska na Orlovně 2.jpg

 

Památník padlým 1914-18 Zdroj C)

V parčíku u fary

Moutnice - památník padlých v první světové válce.jpg

 

Památník osvobození Zdroj C)

V parčíku u fary

Moutnice - památník osvobození.jpg

 

Památník padlým 1938-45 Zdroj C)

V parčíku u fary

Moutnice - památník padlých ve druhé světové válce.jpg

 

Dům č.p.28 Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Moutnice_-_d%C5%AFm_%C4%8D_28.jpg/1024px-Moutnice_-_d%C5%AFm_%C4%8D_28.jpg

 

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Židlochovice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1298

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

730

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (28.1.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.1.2017