Kód CZ 9411

Měnín

(Mönitz)

Kostel sv.Markéty Zdroj 2) Zdroj C)

Pozdně románský, obnoven po zřícení věže 1763. Jednolodní měnínský kostel s polygonálně ukončeným kněžištěm byl postaven v gotickém slohu ve třetí čtvrtině 13. století. K úpravám chrámu došlo zřejmě v první čtvrtině 15. století, kdy byla u presbytáře vybudována kaple nebo sakristie s kostnicí, věž byla postavena kolem roku 1500. Po roce 1763 byl kostel barokně rekonstruován podle projektu Františka Antonína Grimma, mimo jiné byla zbořena kaple/sakristie a také věž byla upravena dostavbou zděného zvonicového patra, které nahradilo patro dřevěné. Současná sakristie byla ke kněžišti přistavěna zřejmě v 80. letech 19. století.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/M%C4%9Bn%C3%ADn_-_kostel_svat%C3%A9_Mark%C3%A9ty_2.jpg/800px-M%C4%9Bn%C3%ADn_-_kostel_svat%C3%A9_Mark%C3%A9ty_2.jpg Měnín - kostel sv Markéty obr5.jpg

 

Fara

Pozdně románský

 

Sousoší Nejsv.Trojice Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/M%C4%9Bn%C3%ADn_-_souso%C5%A1%C3%AD.jpg/800px-M%C4%9Bn%C3%ADn_-_souso%C5%A1%C3%AD.jpg

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/M%C4%9Bn%C3%ADn_-_souso%C5%A1%C3%AD.jpg/800px-M%C4%9Bn%C3%ADn_-_souso%C5%A1%C3%AD.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/M%C4%9Bn%C3%ADn_-_souso%C5%A1%C3%AD.jpg/800px-M%C4%9Bn%C3%ADn_-_souso%C5%A1%C3%AD.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/M%C4%9Bn%C3%ADn_-_souso%C5%A1%C3%AD.jpg/800px-M%C4%9Bn%C3%ADn_-_souso%C5%A1%C3%AD.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

1874, před č.p.22, litinová

Měnín - sv Jan Nepomucký.jpg Měnín - sv Jan Nepomucký.jpg

 

Socha sv.Floriána Zdroj C)

Měnín - sv Florián.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

1949

Měnín - kříž na Vinohrádkách.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Měnín - horní zastávka.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

U č.p.82

Měnín - kříž před čp 18.jpg

 

Smírčí kámen Zdroj C)

17.stol., u kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/M%C4%9Bn%C3%ADn_-_sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg/800px-M%C4%9Bn%C3%ADn_-_sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

1918-31

Měnín - památník pozemkové reformy.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

2.světové války

Měnín - pomník obětem války.jpg

 

Hasičská zbrojnice Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/M%C4%9Bn%C3%ADn_-_zbrojnice.jpg/800px-M%C4%9Bn%C3%ADn_-_zbrojnice.jpg

 

Panský hostinec Zdroj C)

Měnín - hostinec.jpg

 

Mlýn Zdroj C)

Č.p.33

Měnín - mlýn čp. 33.jpg

 

Most Zdroj C)

Železobetonový 1930

Litava most Blucina.jpg

 

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Židlochovice

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1240. Od poloviny 14. století byl Měnín městečkem.

 

Rok

obyv.

domů

1869

954

 

1927

1351

 

1930

1430

 

1950

1378

 

1961

1470

 

1970

1503

 

2001

1664

 

2011

1696

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (24.1.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.1.2017

Předchozí editace: 28.5.2011