Kód CZ

Kašnice

(Kaschnitzdorf)

Pamětní deska C)

 

Dům č.p. C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Ka%C5%A1nice%2C_main_street_2.jpg/1280px-Ka%C5%A1nice%2C_main_street_2.jpg

 

Radnice C)

Kašnice, municipal office.jpg

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Klobouky

1961 Okres Břeclav

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Kašnice patří k nejmladším obcím na Hustopečsku.[4] Byla založena v roce 1785 svobodným pánem Antonínem Valentinem Kaschnitzem z Weinbergu na pozemcích bývalého premonstrátského kláštera v Zábrdovicích, který byl zrušen na základě josefínských reforem v roce 1784 a jehož pozemky připadly náboženskému fondu. Do zániku patrimoniální správy v roce 1848 patřila Kašnice ke statku klobouckému, v letech 1850-1867 byla s městem sloučena. K dalšímu sloučení s Klobouky došlo od 1. srpna 1976 do 23. listopadu 1990. V období let 1850-1949 byla obec trvale součástí okresu klobouckého, od roku 1960 je součástí širšího okresu Břeclav

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

227

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (30.11.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.11.2015