Kód CZ 927

Bošovice

Kostel sv.Stanislava C) D)

založený kolem roku 1600. Kostel je situován neobvykle ve směru sever-jih

 

 

Fara

 

Kaple sv.Izidora C)

 

Evangelická zvonice C) D)

1857

 

Erb D)

Na kostele

 

Tvrz 2) C) D)

Pozdně gotická, před 1481, na místě starší tvrze, 1574 rozšířena

Tvrz v Bošovicích 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Klobouky

1961 Okres Vyškov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1121

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (30.11.2015)

D) frypat.blog.cz (30.11.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.11.2015