Kód CZ

Borkovany

(Borkowan)

Kostel Nanebevzetí P. Marie C)

pozdně barokní z roku 1746. Na kostele jsou sochy sv. Cyrila a Metoděje

Borkovany - Kostel Nanebevzetí Panny Marie obr1.jpg

 

Fara C)

Borkovany - fara a oú.jpg

 

Hřbitov C)

 

Hřbitovní brána C)

Borkovany - brána hřbitova.jpg

 

Evangelický hřbitov C)

s bránou z roku 1857

 

Zvonice  C)

Brána na evangelický hřbitov 1857

Borkovany - brána evangelického hřbitova se zvonicí obr1.jpg

 

Socha sv.Cyrila  C)

Na průčelí kostela, K.F.Racek

Borkovany - Kostel Nanebevzetí Panny Marie - sv Cyril.jpg

 

Socha sv.Metoděje  C)

Na průčelí kostela

Borkovany - Kostel Nanebevzetí Panny Marie - sv Metoděj.jpg

 

Kamenný kříž  C)

pod Veselou horou

Borkovany - kříž pod Veselou horou.jpg

 

Kamenný kříž  C)

U silnice

Borkovany - kříž u silnice II-380.jpg

 

Železný kříž  C)

Před farou

Borkovany - fara a oú.jpg

 

Muzeum kraslic C)

 

Dům č.p.76 C)

Borkovany - řadový dům čp 76.jpg

 

Velkostatek Častkovec C)

Velké Hostěrádky - hospodářský dvůr Časkovec.jpg

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Klobouky

1961 Okres Břeclav

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci se vztahuje k založení zábrdovického kláštera v roce 1210, kdy byla ves, v listině - pozdějším falzu psaná jako Borcouani nebo Borkowan, spolu s dalšími obcemi v okolí Klobouk darována Lvem z Klobouk tomuto klášteru. V listině nesporně pravé se ves uvádí až v roce 1237. V roce 1511 zastavil klášter vesnici na 50 let Janu Petrovskému a poté ji měl v držení opět až do svého zrušení, kdy se obec stala součástí klobouckého panství a měnila vlastníky spolu s ním. Třicetiletá válka snížila stav obyvatel i obydlených domů na polovinu. V roce 1714 je doložena obecní pečeť s hroznem, krojidlem a květinou, v roce 1749 už jen kosíř s hroznem.

Z listiny datované 1516 vyplývá, že v té době byla vesnice přifařena ke Kloboukům. Již před rokem 1672 zde stál kostel a v roce 1753 byl ustanoven první zdejší kurát a zřízena fara. Její budova v roce 1854 vyhořela i s hospodářskými budovami a musela být znovu zbudována. Již před rokem 1797 stála vedle kostela škola. Po velkém požáru 16. května 1831, kdy shořelo 119 domů a mnoho hospodářských staveb, byla obnovena a v roce 1883 postavena nová dvoutřídní budova. V roce 1836 mnoho obyvatel onemocnělo cholerou. Ve stejné době je v obci doložena vlastní palírna a hospoda

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1363

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (16.11.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.11.2015