Kód CZ

Boleradice

(Polehraditz)

Kostel sv. Jana Křtitele C) D) E)

původně románský pocházející z druhé poloviny 13. století. Ke kostelu byla přistavěna Gotická věž a na konci 17. století byl kostel zvýšen a zaklenutý

Náhled

 

Fara

 

Kaple sv. Rocha C) D) E)

1888

Náhled

 

Socha sv.Jana Nepomuckého D) E)

1832

Náhled Náhled

 

Kamenný kříž C) E)

Před kostelem

Náhled

 

Kamenný kříž C) E)

Před kaplí

Náhled

 

Kamenný kříž  E)

Náhled

 

Boží muka D)

Vinařských patronů sv.Martina, sv.revigie a sv.Amanda, novodobá

 

Pomník Jana Bedřicha Bechtela D)

Zakladateli lesů a lesnímu inspektorovi

 

Vinný sklep D)

JZD Boleradice s břízolitovými sgrafity

 

Vinné sklepy D)

Na Kraví hoře, novodobé

 

Rozhledna C) D)

na Nedánově, Původní rozhledna zde stávala mezi světovými válkami. 20 metrová dřevěná věž sloužila vojenským účelům, ale i turistům jako rozhledna. Ta však zanikla po druhé světové válce. Architektem nové dřevěno-ocelové rozhledny byl Antonín Olšina. 21. května 2006 byl slavnostně položen základní kámen, avšak z důvodu nedostatku financí se stavba protáhla až do roku 2009, kdy byla stavba věže dokončena. Slavnostní otevření rozhledny proběhlo 12. července 2009. Celkově finanční náklady na stavbu rozhledny dosáhly 3 milionů Kč. Na zastřešenou vyhlídkovou plošinu umístěnou v 22 metrech nad zemí vede 105 schodů.

 

Velký Kuntínov C)

přírodní rezervace, Důvodem ochrany je uchování lesostepních strání s výskytem vzácného včelníku rakouského

Velký Kutinov Natural Reserve 2.jpg

 

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Klobouky

1961 Okres Břeclav

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Boleradice

Historie obce C)

Archeologický průzkum v roce 1942 objevil v katastru obce staroslovanské pohřebiště z období Velkomoravské říše. První písemná zmínka o obci se nachází v soupisu majetku olomouckého biskupství z roku 1141, v němž je uvedeno, že v Boleradicích patřilo 5 lánů polí břeclavskému hradskému kostelu. Na listině z roku 1235 je pak uveden Lev z Boleradice, v roce 1310 je zmiňován Ota z Boleradic. První písemná zmínka o bolaradickém hradu pak pochází z roku 1373, někdy mezi lety 1531 až 1535 byl však opuštěn.

Po pánech z Boleradic vlastnili vesnici páni z Kunštátu, kteří ji roku 1530 prodali pánům z Víckova. Již předtím, v roce 1512 byly Boleradice povýšeny na městečko, což o čtvrt století později stvrdil Ferdinand I. udělením práva tržního. V roce 1535 byla povolena stavba zdejší radnice, v roce 1607 zřízena škola, v roce 1620 byla udělena pečeť. Také bylo uděleno horenské právo s možností výsadby vinic, vznikly rybníky a mlýny.

V roce 1622 byl však Janu Adamovi z Víckova konfiskován majetek za jeho protihabsburský odboj a městys získali brněnští jezuité. Po zrušení jejich řádu v roce 1773 přešla do držení náboženského fondu. V důsledku třicetileté války poklesl počet obyvatel z 650 na pouhých 200 a počet obydlených domů ze 120 na 33, z čehož se obec dlouho vzpamatovávala. V roce 1750 došlo k poddanskému vzbouření, roku 1831 ubylo 51 osob z důvodu cholery, až při sčítání roku 1870 dosáhl počet obyvatel k necelé tisícovce.

V druhé polovině 19. století obec patřila k hustopečskému hejtmanství a ke klobouckému soudnímu okresu. Začaly vznikat spolky jako čtenářský Hrad Polehradský, pěvecká Cyrilská jednota, potravní Blahobyt, hasičský spolek, veřejná knihovna. V roce 1897 bylo sehráno první ochotnické divadelní představení. Na počátku 20. století přibyly pobočky Omladiny, Národní jednoty, Sokola, Orla, včelařského spolku… Za První republiky vznikla četnická stanice, hasičská zbrojnice, Lidový dům, sportovní klub vybudoval fotbalové hřiště, hrála se divadelní představení a pořádaly plesy.[4]

Po osvobození obce z německé okupace 16. dubna 1945 následovalo zřízení střední školy, zdravotního střediska, dětského útulku či oprava kostela. Od 50. let však rozvoj obce stagnoval, což se začalo obracet až od 70. let. V akci Z vznikla nová budova pohostinství, bylo vystavěno kino a víceúčelový společenský sál či nákupní středisko, rozšířena a modernizována škola.

S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1386

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (16.11.2015)

D) turistika.cz (16.11.2015)

E) npu.cz (16.11.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.11.2015