Kod CZ 626

Blučina

(Lautschütz, Lautschitz)

Kostel Nanebevzetí P.Marie Zdroj 2)

Pův.pozdně románský, rozšířený v 1.čtvrtině 14.stol., věž přistavěna po 1590, nejvrchnější část věže patrně 1802-3

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Blu%C4%8Dina_kostel-Nanebevzet%C3%AD-Panny-Marie_4.jpg/800px-Blu%C4%8Dina_kostel-Nanebevzet%C3%AD-Panny-Marie_4.jpg

 

Fara

Blučina fara.jpg

 

Mariánský sloup Zdroj C)

Mariánský barokní sloup z první poloviny 18. století, se sochami sv. Barbory, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého; v grottě je umístěna socha sv. Rozálie, na vrcholu pilíře pak socha P. Marie Immaculaty

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Sloup_se_souso%C5%A1%C3%ADm_-_Morov%C3%BD_sloup_%28Blu%C4%8Dina%29.jpg/800px-Sloup_se_souso%C5%A1%C3%ADm_-_Morov%C3%BD_sloup_%28Blu%C4%8Dina%29.jpg 

 

            Socha P.Marie Immaculaty Zdroj C)

           

 

            Socha sv.Barbory Zdroj C)

           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Sloup_se_souso%C5%A1%C3%ADm_-_Morov%C3%BD_sloup_%28Blu%C4%8Dina%29.jpg/800px-Sloup_se_souso%C5%A1%C3%ADm_-_Morov%C3%BD_sloup_%28Blu%C4%8Dina%29.jpg

 

            Socha sv.Floriána Zdroj C)

           

 

            Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

           

Blučina - morový sloup obr1.jpg

 

            Socha sv.Rozálie Zdroj C)

            V grotě v soklu sloupu

 

 

Železný kříž Zdroj C)

U cesty ke kostelu

 

Boží muka Zdroj C)

U silnice do Moutnice, pol.19.stol.

Boží muka (Blučina).jpg

 

Památník padlým 1914-18 Zdroj C)

1922

Blučina pomník padlým 1922.jpg

 

Památník padlým 1938-458 Zdroj C)

Blučina - pomník obětem 2sv války.jpg

 

Náhrobek Zdroj C)

Akvadukt, z toho jen: náhrobek Marie Nebowitzké. Pozdně klasicistní náhrobek Marie Nebowitzké z roku 1836. Na soklu socha poklekajícího dítěte.

Blučina - náhrobek Marie Nebowitzké obr1.jpg

 

Radnice Zdroj 2)

1602-11, pozdně renesanční, 1832 klasicistně upravená a rozšířená

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Radnice_Blu%C4%8Dina.jpg/1024px-Radnice_Blu%C4%8Dina.jpg

 

Budova Zdroj C)

Mateřské školy

Blučina mateřská škola.jpg

 

 

Zpět na okres

panství

1417(-1494) městečko

1850 politický okres Hustopeče, s.o. Židlochovice

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie městečka

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1048. Od roku 1494 byla městečkem

 

Rok

obyv.

domů

1869

1298

 

1900

1591

1927

1759

 

1930

1843

1947

1961

1970

2001

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (15.1.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.1.2017

Předchozí editace: 28.5.2011