Kod CZ

Boškov

(Poschkau)

Kostel sv. Maří Magdaleny Zdroj C)

ze 16. století. Původně protestantský, později katolický. V 90. létech 20.století byla vyměněná břidlicová střecha za novou z kanadského šindele, zdivo je ve špatném stavu. Mše se konají jedenkrát ročně.

Potštát-Boškov-kostel Sv. Maří Magdalény

 

Kaple Zdroj C)

z počátku 20. st., v poli na jižním okraji obce. Původně byla ve špatném stavu, nyní rekonstruována jako myslivecká chata.

kaple nad Boškovem

 

Hřbitov

U kostela

Potštát-Boškov-hřbitov s márnicí

 

Kamenný kříž

U kostela, 1905

Potštát-Boškov-kamenný kříž z r.1905 před kostelem

 

Kamenný kříž

Nad obcí

Kříž nad Boškovem

 

Skelná huť Zdroj C)

Roku 1821 byla zřízená u Boškova byl to pobočný závod Reichovy továrny v Krásně u Val. Meziříčí. V továrně se vyráběly sodovkové láhve, cylindry, lék. láhve, sklenice a jiné. Odvoz ke dráze byl svízelný. Výroba se tím prodlužovala a roku 1908 musela být výroba zastavena. Boškovští občané velmi usilovali v roce 1898 o zřízení železniční odbočky, čímž by byla továrna zachráněna. Ke stavbě železniční trati však nikdy nedošlo.

 

[Větrný mlýn] Zdroj C)

ruiny na kopci cca 1 km jižně od vsi. Rok vybudování větrného mlýnu holandského typu není znám, podle historických informací byl v provozu nejméně od r. 1875. V roce 1927 koupil nefunkční mlýn Zikmund Desfours-Walderode, který na základním kamenném válci postavil šestibokou věžičku, čímž vznikla 16 m vysoká rozhledna, která sloužila veřejnosti od r. 1929. Roku 1949 shodila střechu vichřice a stavba postupně chátrala. V 70. letech byla stržena. Dnes zbývá z bývalého větrného mlýna uprostřed mlází jen val naznačující zbytky zdí. Z místa je krásný rozhled po okolní krajině Nízkého Jeseníku, za dobrého počasí je vidět i vrchol Hrubého Jeseníku - Praděd, východním směrem lze vidět u televizní vysílač u Veselí, Okres Nový Jičín, a 6 větrných elektráren.

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Hranice, s.o. Hranice

1961 Okres Přerov

Část Potštátu

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka je z roku 1394. V minulosti byl osídlen převážně německým obyvatelstvem, za druhé světové války byla vesnice součástí Německé říše (německý název: Poschkau), patřila do okresu Moravský Beroun. Po válce, v r. 1946, bylo německé obyvatelstvo odsunuto. Do r. 1989 obec trpěla blízkostí Vojenského výcvikového prostoru Libavá a přítomností vojáků Sovětské armády. Dnes zde žije 73 obyvatel, stojí 48 domů. Většina domů je využívána k víkendové rekreaci obyvatel Ostravska, Přerovska a Hranic. Ze stálých obyvatel je většina zaměstnána v lesním hospodářství.

V roce 1675 měl Boškov přibližně 225 obyvatel a patřil Karolíně d'Austria, provdané kněžně Contecroi. Tehdy bylo v Boškově 10 velkých gruntů, 6 středních gruntů, 11 tzv. zahradníků, 16 chalupníků bez pole a 1 mlynář. Po smrti Karolíny D'Austria připadlo panství císaři a ten je prodal roku 1663 Janovi svobodnému pánovi z Walderode.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

447 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (20.6.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace.20.6.2016